Komutanı savaştan kaçan ordu yenilmeye mahkumdur

Biz, hep yok saydığınız hemşire, asistan doktor, tıp öğrencisi, tekniker, temizlikçi, sekreter ve tüm sağlık neferleri buradayız! Biz cephedeyiz, siz neredesiniz? Çıkın saklandığınız deliklerden!

Sağlık emekçileri olarak Koronavirüse karşı canla başla savaşıyoruz. Tabii savaş alanı çetin. Her an hem virüs kapma korkusu yaşayıp hem de sevdiklerimize bulaştırma endişesi yaşamak, uzun saatli yorucu nöbetlerde hem bedenen hem ruhen tükenmek vb. birçok durumla başa çıkmayı gerektiriyor. Ancak bir mesele var ki orduda huzursuzluk yaratıyor, moralleri sıfırlıyor. Yönetici kademesinde olanlar (“üst rütbeliler”) savaş meydanında yoklar. Görebilene aşkolsun! 

Hastanelerde sağlık emekçilerine tehditle dayattıkları nöbet listelerinde kendilerini (kürsü başkanlarını, “büyük” hocaları, yönetici kadrosundaki hiç kimseyi) göremiyoruz. Hep atıp tutan, sesi barışta gür çıkıp düşmanı görünce kısılanlar, neredesiniz? 

Bizimle nöbet tutmayanlar, yaşadığımız zorlukları bizimle birlikte yaşamayanlar, bir tek hasta görmeyip bir tek hasta muayene etmeyenler oturdukları koltuklardan bize hamasi nutuk atmasınlar.

Biz, hep yok saydığınız hemşire, asistan doktor, tıp öğrencisi, tekniker, temizlikçi, sekreter ve tüm sağlık neferleri buradayız! Biz cephedeyiz, siz neredesiniz? Çıkın saklandığınız deliklerden!

Yöneticilere ayrıcılıklı davranış kabul edilemez! Tüm yöneticilere ayrımsız, şartsız nöbet yazılsın!

Nöbet paralarında idareci, yönetici, hoca kayırmasına hayır! 

Savaş savaş meydanında kazanılır!