Haydi, Sürekli Devrim Eğitim Kampı’na!

Ekonomik krize ve barbarlığa karşı işçi sınıfının alternatifini oluşturmaya!

Devrimci İşçi Partisi, bu yıl altıncısını düzenleyeceği eğitim kampını uluslararası katılımcılarla, 26-30 Ağustos tarihleri arasında İzmir’in Dikili ilçesinde gerçekleştirecek.

Geçen yıl, 1918 Alman devriminin Karl Liebknecht ile birlikte iki büyük önderinden biri olan Rosa Luxemburg’a adanan kampın ardından, bu yıl 2015’i Trotskiy yılı ilan eden 3. Kongremizin ışığında Sürekli Devrim Eğitim Kampı’nı gerçekleştireceğiz.

Lev Trotskiy’in pratik mücadelesinin yanında, teorik alanda yaptığı katkıları da eğitim programımıza ekledik. Günümüz sınıf mücadelelerinde sürekli devrim teorisi ve Trotskiy’in önemi burada açığa çıkıyor. Çünkü Trotskiy hiçbir zaman işçi sınıfının yanında yer almaktan vazgeçmedi. Marksizmin ve Leninizmin savunuculuğunu yaptı ve her koşulda bürokrasinin karşısında işçi iktidarını savundu. Biz de, işçi sınıfına olan inancımızla Sürekli Devrim Eğitim Kampı’nı örgütlüyoruz. 2. Kongremizin önemini vurguladığı “Ya sürekli devrim, ya barbarlık!” şiarı iki yıl sonra kendini hâlâ güncel tuttuğu için, Türkiye ve dünya ölçeğinde Sürekli Devrim Teorisi’nin önemini anlatan, enternasyonalizmin gerekliliği ve bize yüklediği görevler gibi bir dizi konunun işleneceği derinlikli tartışmaların yaşanacağı bir kamp gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

2015 yılı şu ana kadar, başta büyük metal grevi olmak üzere işçi mücadelelerinin yılı olmuştur. Erteleme adı altında grevleri fiili olarak yasaklanan metal işçileri, bu yasaklara karşı gelip fabrika fabrika, şehir şehir yayılan büyük metal grevini gerçekleştirdiler ve metal işçilerinin bu grevi tüm işçi sınıfı için hem gurur kaynağı hem de umut ışığı oldu! Kampımızda, büyük metal grevinin deneyimleri ışığında çıkardığımız dersler, detaylı analizler ve üzerimize düşen görevler ayrıntılı olarak konuşulacaktır. Kampımız bu grevi gerçekleştiren işçilerin katılımı ve katkıları ile taçlanacaktır.

Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 3. Kongremizin ışığında, Dünya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi durumun değerlendirmesini yapacağımız kampımıza, kongre metinlerimizi tartışarak gidiyoruz.

Türkiye’de metal grevleri, ODTÜ direnişi ve Özgür Emekçiler Üniversitesi konularının ele alınacağı, Geçiş Programı, günümüz sınıf mücadeleleri bakımından Sürekli Devrim Teorisi ve Trotskiy’in önemi konularındaki seminerlerin düzenleneceği kampa, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir eğitim programı ile hazırlanılıyor. Eğitim faaliyetlerinde Trotskiy’in “Emperyalist çürüme çağında sendikalar” ve “Bildirgeler”, Devrimci Marksizm’de yer alan “Sendikaların krizi mi sosyalistlerin krizi mi?” ve “Toplumsal hareket sendikacılığı” yazıları, Trotskiy’in Vasiyetnamesi ve DİP 3. Kongre belgeleri okunuyor. İşçi, emekçi, kadın, genç ve başka ülkelerden yoldaşlarımızın katılımı ile kampımız tam bir enternasyonal şölene dönüşecek.

Kampımızda, katılımcıları yeni dönemin pratik faaliyetlerine hazırlayan atölyeler de tasarlandı. Bu atölyeler, işyerlerinde sendikal örgütlenmeden partinin laiklik din ve siyasal İslam konusundaki tavrına, ajitasyon ve propaganda yöntemlerinden kadın kurtuluş mücadelesinin güncel meselelerine ve liselerde örgütlenmeye değin bir dizi alanda pratiğimize ışık tutacak; bize yol gösterecek.

Eğitim faaliyetlerimize kültür sanat etkinliklerimiz de eklenecek. Kampımız, tiyatro gösterimleri, müzik dinletileri ve film gösterimi ile zenginleşecek.

Yarınlarda büyük mücadeleler bizi bekliyor. Sokaklarda, meydanlarda, üniversitelerde, işyerleri ve fabrikalarda mücadeleyi kazanabilmek için, birikimimizi arttırıp moral depolayacağımız Sürekli Devrim Eğitim Kampı’nda buluşuyoruz! Kamp ateşimiz yanarken kızıl kızıl, yüreklerimiz kaynıyor içinde yoldaşça, sen de yüreğini bu ateşe at diyoruz Nazımca! Dostların arasında, güneşin sofrasında biraraya gelelim!