Felaketi engelleyin! Hapishaneleri boşaltın!

Hapishanelerde salgın fırsatçılığı: Mafyaya ve kadın katillerine şartlı salıverme, muhaliflere gözdağı!

Tüm dünyada epidemi halini almış olan Covid-19 virüsü, ülkemizde de hızla yayılıyor. Hapishanelerde 300 bine yakın mahpusun bulunduğu göz önüne alındığında, salgınla mücadele açısından hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık ve yaşam haklarının savunulması özel bir anlam ifade ediyor. Kamuoyunun yoğun baskısı sonucunda, istibdad rejimince infaz yasasında bir düzenlemeye gidilerek hapishane nüfusunun azaltılması öngörülüyor. Esas olarak infaz indirimini içereceği söylenen düzenlemeye göre; “cinsel suçlar, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirlerin (birden fazla kez suç işleyenler)” kapsam dışında bırakılması öngörülüyor. Buna karşın tutuklularla ilgili herhangi bir tedbire başvurulmuyor.

İnfaz yasasında öngörülen düzenlemede “suç” ayrımı yapmanın, ne salgınla mücadeleye ne de mahpusların yaşam ve sağlık haklarının korunmasına bir katkısı var. Ayrıca kendisine muhalif olan herkesi terörist ilan edip tutuklayan, uzun süreli tutukluluğu bir sindirme politikası haline getiren istibdad rejimi, onbinlerce tutuklu hakkında herhangi bir tedbir uygulamayarak, onları ek bir cezalandırmaya tabii tutuyor ve salgının hapishanelere ulaşması halinde adeta ölüme mahkûm ediyor.

Erdoğan, 18 Mart’ta gerçekleşen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından da salgınla mücadele konusunda emekçi halka tevekkül ve dua tavsiye etmiş, sermaye sınıfı için ise 100 milyarlık bir kaynak seferber ettiklerini açıklayarak safını belli etmişti. İnfaz yasasında yapılması planlanan değişikliklerle bir kez daha görülüyor ki istibdad rejimi, kendine muhalif olan kesimlerle kapsam dışı bırakılan diğer adli suçlular arasında bir ayrıma gitmeyip, ayrı bir düzenleme yapmayarak politik tavrını hapishaneler konusunda da sergilemeye devam ediyor.

Salgınla mücadele, istibdad rejiminin politikalarıyla mümkün değildir. Bu mücadele, sınıf mücadelesinin bir konusu olarak ele alınmalı, hapishaneler sorununa da bu perspektifle yaklaşılmalıdır. Hapishanelere yönelik acil taleplerimiz şunlardır:

  • Hamile veya çocukları ile kalan kadınlar, hastalar ve 65 yaş üstü mahpuslar derhal koşulsuz olarak tahliye edilsin!
  • Siyasi tutsaklar derhal ve koşulsuz tahliye edilsin! Diğer tutuklular ev hapsi gibi adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilsin, hükümlüler için infaz erteleme müessesesi uygulansın!

Bu tedbirler hayata geçirilinceye kadar;

  • Hapishaneler dezenfekte edilsin, mahpusların beslenme koşulları ile temizlik koşulları iyileştirilsin, mahpusların hijyen ürünlerine erişimi sağlansın!
  • Her hapishaneye etkin sağlık hizmetinin verileceği birimler kurulsun ve bu birimler sağlık emek örgütleri (Tabip odaları, sendikalar, meslek dernekleri vb.) temsilcilerinden oluşan kurullarca denetlensin!