Başyazı: Son mücadeleye çağrı

Devrimci İşçi Partisi, bir avuç sömürücü azınlığın kâbusunu gerçeğe dönüştürmek için yola çıkmıştır. Zaten hayatta kalmak için mücadele eden toplumun büyük çoğunluğunu, son bir mücadeleye daha çağırmaktadır. Sadece hayatta kalmak için değil, sınıfsız, sömürüsüz yeni bir hayat kurmak içindir çağrımız.

Kapitalizm, işçi sınıfı için yaşamanın kendisini, bir mücadele haline getirdi. Geçinebilmek, çocukları büyütüp yetiştirmek, sağlıklı kalmak ya da tedavi olabilmek, bir işte çalışabilmenin ve çalışmanın kendisi, hatta işe gidebilmek bile birer mücadelenin konusu. Patronlar işçilere hayatta kalabilecekleri kadar verip onlardan tüm hayatlarını aldı.

Kapitalist sistem kendini ezeli ve ebedi bir düzenmiş gibi gösterirken bir kez daha içine girdiği büyük kriz her şeyi alt üst ediyor. Patronların kendileri bile yolun sonunu göremiyorlar. İşçi sınıfının düzenden umudunu kesip kendi kaderini kendi eline almaya başlaması en büyük korkuları. Buna “sosyal patlama” tehlikesi diyorlar.

Devrimci İşçi Partisi, bir avuç sömürücü azınlığın kâbusunu gerçeğe dönüştürmek için yola çıkmıştır. Zaten hayatta kalmak için mücadele eden toplumun büyük çoğunluğunu, son bir mücadeleye daha çağırmaktadır. Sadece hayatta kalmak için değil, sınıfsız, sömürüsüz yeni bir hayat kurmak içindir çağrımız.

Yaklaşan büyük krizde, hayatta kalmanın tek yolu örgütlü olmaktan; sendika, dernek, adı ne olursa olsun tek başına değil sınıf kardeşleriyle hep birlikte hareket etmekten geçiyor. Yeni bir hayat kurmak için ise burjuvazinin şu ya da bu partisinin peşine takılmaktan, sömürü düzenine yeni anayasalar biçmekten, emperyalistlerden medet ummaktan değil, hem ülkede hem de dünyada işçi sınıfının devrimci partisinin yol göstericiliğinde kenetlenmekten geçiyor.

İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar! Sınıfınızı, safınızı, partinizi bilin! Devrimci İşçi Partisi sizleri devrimci sınıf siyasetine, işçi sınıfının devrimci partisini birlikte inşaya çağırıyor!

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Şubat 2012 tarihli 28. sayısında yayınlanmıştır.