Başyazı : Kürtaj işçi sınıfının da sorunudur!

İşçi, emekçi kadınlar! Haklarınıza sahip çıkın! Genç işçi, emekçi kadınlar! Geleceğinize sahip çıkın! Erkek, kadın bütün işçiler! Ücretlerinizi düşük tutanlar, işsizliğe çare aramaktan kaçınanlar, oğullarınızı savaşlara sürmeye hazırlananlar karşısında başınızı kaldırın. Kürtaj en başta işçi sınıfı kadınlarının sorunudur. Ayağa kalkın, yasağı püskürtün!

Çocuk yapacaksanız kararı sizindir. Beylerin buna da karışmasına izin vermeyin!

Tayyip Erdoğan itaatkâr bir gençlik istemekle yetinmiyor. İtaatkâr ve doğurgan kadınlar da istiyor. Kadınlar, Türkiye burjuvazisinin büyüklük düşlerine hizmet etmek için doğum makinesi işlevi görsün istiyor. Türkiye burjuvazisinin Ortadoğu’da, Balkanlarda, Avrasya’da yayılma düşlerine savaş meydanlarında kurban etmek için genç bir nüfus istiyor. Kürtlerin haklarını inkâr etmek için ölmeye hazır genç bir nüfus istiyor.

Kürtaj cinayetmiş! Buna da İslam’ı kılıf gösteriyorlar. Bütün dünyanın muhafazakârları aynı yolun yolcusu. ABD’nin evanjelist Protestanları da, Latin Amerika’nın bağnaz Katolikleri de, İsrail’in köktendinci Yahudileri de aynı şeyi söylüyorlar. Doğmamış ceninin hayatını kutsal ilan ediyorlar, doğduktan ve büyüdükten sonra savaşa yollayıp öldürüyorlar! Mesele din falan değil, mesele sermaye birikimi, mesele iktidar!

Kadınlar doğum makinesi değildir! Her kadının bedeni üzerinde istediği gibi tasarruf hakkı vardır. Ne zaman, kaç tane çocuk sahibi olacağına karar vermeye hakkı vardır. Bırakın kadının haklarını ayak altına almayı!

Ama unutmayalım ki, kürtaj yasağı en çok işçi sınıfından, emekçi katmanlardan, yoksul halktan kadınları vuracaktır. İşçi sınıfı kadınının güvenli doğum kontrolü uygulaması daha zordur. İşçi sınıfı kadınının gebe olduğunu dört hafta içinde anlaması daha zordur. İşçi sınıfı kadınının kürtaj yapmak için Yunan adalarına ya da Kıbrıs’a gitmeye parası yoktur. İşçi sınıfı kadınının gizli çalışan doktor kürtajına yetecek parası yoktur. İşçi sınıfı kadını, ailenin geçindirebileceği çocuk sayısına ulaştıktan sonra, ehil olmayan ellerde, tıbbi olmayan yöntemlerle, sağlıksız pis ortamlarda kürtaj olacak, ya hayatını yitirecek, ya da hayat boyu sakat veya hastalıklı kalacaktır.

İşçi, emekçi kadınlar! Haklarınıza sahip çıkın! Genç işçi, emekçi kadınlar! Geleceğinize sahip çıkın! Erkek, kadın bütün işçiler! Ücretlerinizi düşük tutanlar, işsizliğe çare aramaktan kaçınanlar, oğullarınızı savaşlara sürmeye hazırlananlar karşısında başınızı kaldırın. Kürtaj en başta işçi sınıfı kadınlarının sorunudur. Ayağa kalkın, yasağı püskürtün!

Çocuk yapacaksanız kararı sizindir. Beylerin buna da karışmasına izin vermeyin!

 

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Haziran 2012 tarihli 32. sayısının başyazısı olarak yayınlanmıştır.