Başyazı: Ekmek ve hürriyet için seferberlik çağrısı

Başyazı: Ekmek ve hürriyet için seferberlik çağrısı

Türkiye’de yaşanan ekonomik krize, İstanbul seçimlerinin iptaliyle birlikte bir de siyasi kriz eklendi. İşsizlik ve hayat pahalılığı sofradaki ekmeğimizi, istibdadın baskısı ve emperyalizmin boyunduruğu geleceğimizi tehdit ediyor.

Köhnemiş ve çürümüş düzenin siyaseti hiçbir sorunu çözmüyor. Kördüğüm olmuş ülke siyasetine işçi sınıfının kılıcını vurma zamanı gelmiştir. İçine ne atılırsa atılsın sonucu hep aynı çıkan, düzenin istediği sonuç çıkana kadar tekrar tekrar sayılan sandıklardan medet umma dönemi bitmiştir. Bundan sonra halkın iradesini yansıtacak bir sandık olacaksa, o sandık emekçi halkın iradesiyle kurulacaktır, seçim ise yasaksız, barajsız, zincirsiz bir Kurucu Meclis’in seçimi için yapılacaktır.     

Bugün ekmek ve hürriyet kavgası bölünmez ve bütün bir kavgadır!

Türkiye’nin geleceğinin fabrikalarda, iş yerlerinde, emekçi mahallelerinde ve mücadele meydanlarında belirleneceği bir döneme girilmiştir. EYT’lilerle meydanlarda buluştuk, Türkiye çapında sesimizi duyurduk, 1 Mayıs meydanlarında işçinin kıdemi genel grev sebebidir dedik. Kıdem tazminatı başta olmak üzere haklarımız için kıpkırmızı bir çizgi çektik. Fabrikaların önünde direniş çadırları artıyor. Şimdi görev, mücadeleleri çoğaltmak ve birleştirmektir. Fabrika fabrika, iş yeri iş yeri genel grevi hazırlamaktır!

Başta kıdem tazminatı olmak üzere korumamız gereken haklarımız, sömürücülerden, gericilerden, istismarcılardan korumamız gereken çocuklarımız, istibdadın ve emperyalizmin elinden kurtarmamız gereken bir ülkemiz var. Zaman kaybetme lüksümüz yok.

Öncü işçilere seferberlik görev emri çıkmıştır. Herkes mücadele cephesine! Ayrı gayrı yok! Birleşik İşçi Cephesi var!

Öncü işçi ileri!

Sendikasız iş yerlerinde sendikayı örgütle. Sendikana sahip çık ve denetle. Sendikacı yan çizerse ensesinde boza pişir! Umutsuzluğa düşen arkadaşın olursa elinden tut, kaldır, saflara getir. Ayrı gayrı deme, alın teriyle yaşayan ve ekmeğinin peşinde olan herkesi uyandır ve bilinçlendir. Gençliğin enerjisini, kadınların isyanını, köylünün feryadını, emeğin çatısı altında birleştir!

Bu bir seferberlik çağrısıdır!

Bu çağrıya kulak ver, harekete geç ve bu çağrıyı en yakın sınıf kardeşinden başlayarak, tüm işçilere ve emekçilere ulaştır.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mayıs 2019 tarihli 116. sayısında yayınlanmıştır.