Başyazı : 2017

AKP’nin kapitalist 2023 yolu! AKP’nin fetihçi 2071 yolu! Ama başka bir yol daha var. 2023’ten önce 2017 var!

AKP kongresi 2023 dedi. Erdoğan hızını alamadı 2071’e kadar gitti. Bu iki tarih sorunların çözümünde iki yöntemdir. 1923 Cumhuriyet’in ilanı, sorunların burjuva sınıfına dayanarak kapitalist yolla çözülmesini temsil ediyor. 1071 Malazgirt ise savaşları ve fetihleri anlatıyor. İki yöntem de çözümlerin değil sorunların kaynağı olmuştur.

Erdoğan rakamları art arda sıralayıp başarılı olduklarını anlatıyor ama çarpıtarak. Hep ortalama rakamlardan bahsediyor, hep Türkiye’nin dibe vurduğu 2001 krizinin rakamlarıyla bugünü karşılaştırıyor. Peki ya bugün ne oluyor? Büyümede yavaşlama, yatırımlarda daralma, ihracatta azalma, bütçede açık. Ekonomi tökezliyor.

Üstelik bütçe açığının nedeni işçiye, emekçiye verilenler, eğitime, sağlığa harcananlar değil içeride AKP’nin Kürt sorununu çözmemesi yüzünden yükselen savaş ve Suriye’de emperyalizm adına örtülü örtüsüz ödeneklerden harcanan milyar dolarlar.

Kürt sorunu her gün canlara mal oluyor, kan akıyor. Faturayı hem canıyla hem malıyla emekçi halk ödüyor. AKP’nin emperyalizm yanlısı fetihçi politikası Suriye’de sadece kan, ölüm ve yoksulluk vaat ediyor. İşçinin gözlüğü ile bakıldığında AKP’nin bilançosunda başarı değil başarısızlık yazıyor.

İşte AKP’nin kapitalist 2023 yolu! İşte AKP’nin fetihçi 2071 yolu! Ama başka bir yol daha var.

2023’ten önce 2017 var! 2017 kapitalizme karşı sosyalizmin yoludur. 1917 büyük işçi sınıfı devriminin, Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümüdür. İşçinin emekçinin isyanını simgeler. Akdeniz’in güneyinde Araplar’ın kuzeyinde İspanya’nın işsiz gençliğinin, Yunan işçisinin ayaklanmasıdır. Kapitalist anarşiye karşı ekonomik planlamadır. Bütçeyi işçiye göre ayarlamaktır. Ayağı yorganına göre uzatmak değil, yorganı patronun elinden alıp tüm halkın üzerine örtmektir. Fetihe çıkmak değil, dünya devrimidir. Emperyalizme hizmet değil emperyalizmi kovmaktır. Ulusları ezmek, sömürgecilik değildir, ulusların, dillerin eşitliği halkların özgürlüğüdür. Kürtleri değil, Kürt sorununu çözmektir 2017.

En önemlisi de 2017, 2023’ten de 2071’den de önce gelir. Kapitalist barbarlığın yıkımı gelmeden evvel işçi sınıfı ve emekçilerin devrimi gelecektir. DİP ve tüm dünyadaki yoldaşlarımız Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu bunun için mücadele etmektedir.

 

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Ekim 2012 tarihli 36. sayısının başyazısı olarak yayınlanmıştır.