Atlen Yıldırım sosyalist dünya devrimi kavgasında yaşayacak!

3 Mayıs 1957'de Kırşehir'de doğan Atlen Yıldırım yoldaş, genç yaşta Ortaokul sıralarında başladığı devrimci mücadelesine hiç aralık vermedi. 70'li yılların sert mücadelelerinde yer aldı, 12 Eylül askeri darbesinden sonra Kırşehir'de hapis yattı. THKO ve devamı olan geleneklerin saflarında mücadele etti. Ulucanlar katliamını yaşadı, 19 Aralık katliamında da Bartın cezaevindeydi. Her iki katliamdan da yaralı kurtuldu. Mücadele içinde Devrimci Marksist görüşlerini olgunlaştıran ve Trotskizm'i benimseyen Atlen Yıldırım yoldaş, eski çizgisinden koparak 2012 yılından itibaren Devrimci İşçi Partisi saflarına  katıldı. Devrimci İşçi Partisi'nde Merkez Komitesi'nde görev alan Atlen Yıldırım yoldaş, Gerçek Gazetesi'nde köşe yazıları yazdı. Panel ve eğitimlerde devrimci Marksizm'i genç kuşaklara aktarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Atlen Yıldırım, sadece fikirleriyle ve teorik politik birikimiyle değil duruşu, tutarlılığı ve eylemi ile de örnek bir devrimciydi.

Atlen Yıldırım, kelimenin gerçek ve doğrudan anlamıyla hayatının son anına kadar devrimci faaliyeti bırakmadı. Şeker hastalığının yanı sıra ciddi kalp hastalıkları yaşayan yoldaşımız tüm bunların yanı sıra son aylarda ilerlemiş bir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.  Devrimci hayatında okul sıraları, fabrikalar, dağlar, köyler, şehirler, mahalleler, tutsak olduğu dönemde hapishaneler, askerlik yaptığı dönemde kışlalar, bunların hepsi Atlen yoldaş için birer politik mücadele ve örgütlenme alanı oldu. Hiçbir olumsuzluk ya da zorluk Atlen yoldaşın iradesini kıramadı. Üst üste gelen ağır hastalıklar da bunlara dahil. O yaşamının son aşamasında hasta yatağını, hastaneleri hatta kemoterapi ünitesini bile bir örgütlenme alanı haline getirmişti. İnsanları devrimci Marksist fikirlerle tanıştırmak devrimci mücadeleye kazanmak için azmini ve kararlılığını hiç kaybetmedi. Hastalığına rağmen partinin önderliğine siyasal ve örgütsel katkı yapmayı sürdürdü. 

Devrimci İşçi Partisi'nin işçi sınıfının öncüsünü örgütleyen bir Bolşevik parti olarak inşa edilmesine ve IV. Enternasyonal'in yeniden kuruluşuna duyduğu inanç ve bu doğrultuda gösterdiği irade, DİP militanları tarafından devralınmıştır. Elinden asla düşürmediği kızıl bayrak eğittiği ve önderlik ettiği yoldaşları tarafından taşınmaya devam edecektir. Atlen Yıldırım yoldaşımız sosyalist dünya devrimi uğrundaki son kavgamızda yaşayacaktır.