19 Aralık katliamının yıldönümü: İran’da Kürt tutsakların talepleri kabul edilsin!

Bugün 19 Aralık 2000’de başlayan ve 28 tutsağın yanı sıra devlet güçlerinin ateşiyle iki de askerin canını alan “Hayata Dönüş” operasyonunun 14. yıldönümü. O zulmün yıldönümü, Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) İran devletinin ağır baskıları karşısında Kürt tutsakların yaptığı açlık grevinin 30. gününe rastladı. İran’daki Kürt tutsakların bütün hakları verilmeli, Rojhilat Kürtlerine öteki parçalardaki kardeşleriyle birlikte kendi kaderlerini tayin hakkın tanınmalıdır. “Hayata Dönüş” operasyonunun yıldönümü ayrıca Yunanistan’da Nikos Romanos ve birkaç arkadaşının cezaevinde tutsaklık koşullarında devletin haklarını ayaklar altına alması karşısında giriştiği açlık grevinin ardından gelmiştir. Bu grev Nikos’un ve yoldaşlarının taleplerinin kabulü ile sonuçlanmıştır. Bu, bütün dünyada tutsak hakları için mücadele edenler için büyük bir zaferdir. Devrimci İşçi Partisi, Nikos’un grevinin bir aya yaklaştığı aşamada kardeş partimiz EEK aracılığıyla mücadele etmekte olan Yunan halkına bir dayanışma ve destek mesajı yollamıştır. Aşağıda bu mesajı yayınlıyoruz.

 

Sevgili EEK’li Yoldaşlar,

Bu mesajı Yunanistan’ın bütün onurlu insanlarına, Ege’nin karşı yakasında Nikos Romanos ve yoldaşlarının hakları ve hayatları için mücadele eden bütün kız kardeşlerimize ve erkek kardeşlerimize yolluyoruz.

Nikos Romanos’un 10 Kasım’da Yunan devletinin elinde tutsakken başlatmış olduğu açlık grevi, açıktır ki artık hayatının tehlikede olduğu bir aşamaya girmiş bulunuyor. Romanos’un üç yoldaşı onun ardından açlık grevine katılmış bulunuyor; onların da ölüm tehlikesi ile karşılaşması sadece zaman meselesi. Bu gelişme bütünüyle Nikos ve yoldaşlarının Cumhurbaşkanı Karolos Papulias tarafından sahneye konulmak istenen komedinin bir parçası olmayı reddetmesi ve eğitim alanındaki tartışmasız haklarının açık biçimde ihlal edilmesi karşısında takındıkları onurlu tavrın Yunan devletinin gazabına uğramasının sonucudur.

Biz size F-tipi cezaevlerinin tutsaklara reva görülen gaddar muamele ve onların insani ihtiyaçlarının yadsınması bakımından Yunanistan’ın C-tipi cezaevlerinden de daha kötü olduğu bir ülkeden sesleniyoruz. Biz size geçmişte tutsakların, en basit haklarının ihlali karşısında tekrar tekrar açlık grevine ve ölüm orucuna giderek çok ağır bedeller ödemiş olduğu bir ülkeden sesleniyoruz. Biz size 2000 yılında devletin, kendine özgü bir sosyal demokrat başbakanın ve yine sosyal demokrat bir adalet bakanının yönetimi altında, zehir kusar gibi “Hayata Dönüş” adı verilen bir operasyonla, çok sayıda cezaevinde açlık grevi yürütmekte olan mahpuslara saldırarak 28 tutsağı katlettiği bir ülkeden sesleniyoruz. Yani ne dediğimizi gayet iyi biliyoruz. Bütün bu olayların her birinde yetkililerin suçları daha sonra halkın gözünde en ufak bir kuşku kalmayacak biçimde teşhir edildi. O sırada iktidarda bulunanların adları ebediyen lekelenmiş bulunuyor. Günümüzde başta olan Yunan yetkililer de hiç kuşkusuz onlarla aynı kaderi paylaşacaklar. Nikos Romanos’un ve arkadaşlarının taleplerini kabul etmek, bu yetkililerin, onurlarını kuşaklar boyu lekelenmekten kurtarmaları için başvurabilecekleri tek yoldur.

Biz size Berkin Elvan’ın Gezi olayları sırasında 14 yaşındayken Tayyip Erdoğan’ın polisi tarafından başından biber gazı kapsülü ile soğukkanlı biçimde vurulduğu ve 15 yaşında öldüğü ülkeden sesleniyoruz. O zaman Berkin ve Aleksis’i “sonsuza dek kardeş” ilan etmiştik! Aleksis’in Berkin ile aynı yaşta Yunan polisi tarafından katledilmesi, yoldaşı Nikos Romanos’un gözleri önünde olmuştu. Onun için Nikos’a ve yoldaşlarına en içten dayanışma duygularımızı ve mücadelelerine desteğimizi iletiyoruz!

Nikos romanos ve yoldaşlarının talepleri Kabul edilsin!

Korkunç C-tipi cezaevleri sistemine son verilsin!

Yunanistan ve Türkiye’nin halkları kardeştir!

Birleşelim ve baskıcı Yunan ve Türk devletlerine karşı mücadele edelim!

Balkan Sosyalist Federasyonu için ileri!

Devrimci İşçi Partisi (DİP)

6 Aralık 2014