1 Mayıs Türkiye çapında kutlandı, DİP işçi sınıfının taleplerini haykırdı!

1 Mayıs Türkiye çapında kutlandı, DİP işçi sınıfının taleplerini haykırdı! Ekim Devrimi'nin 100. yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında devrimci sosyalizmin, enternasyonalizmin ve anti-emperyalizmin bayrağını yükseltti. Yukarıda İstanbul 1 Mayıs kortejimizden bir kare var. Aşağıda çeşitli illerdeki 1 Mayıs kutlamalarına ait haberleri okuyabilirsiniz.

Adana

Adana’da sendikalar, emek örgütleri ve siyasi partiler ise istibdad rejimine ve işçi sınıfının kazanılmış haklarının gasp edilmesine karşı, Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu kavşağında buluştular. Katılım geçen yıllara göre oldukça düşüktü. Yine geçen yıllardan farklı olarak bu kez, mitingin daha ileri saatlerde yapılmasına ilişkin tertip komitesinin yaptığı başvurunun valilik tarafından kabul edilmesi üzerine (daha önce hep en sıcak saat olan 12:00 ya da 13:00 saati verilirdi) saat 15:00’den itibaren İstasyon Meydanı’na doğru yürüyüşe geçildi.

Sendikalarının kitlesinin neredeyse sembolik olduğu, daha çok sosyalistlerin ve devrimci çevrelerin yoğun katılım göstermiş olduğu yürüyüş ve miting sırasında sık sık “Hayır Bitmedi Daha Yeni Başlıyor”,  “Yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı”, “Biji Yek Gulan”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganları atıldı.

DİP olarak biz de, “Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet” ve “NATO’dan, Gümrük Birliği’nden çıkılsın! İncirlik Üssü kapatılsın!” pankartımızla, daha çok gençlerden oluşan kitlemizin canlı sloganlarıyla, mitingin sonuna kadar alanda idik. Diğer sloganlarla birlikte; sık sık attığı “Sevda Yoldaş Ölümsüzdür” “Atlen Yoldaş Kavgamızda Yaşıyor” sloganları ile de her iki yoldaşımızı da anmış ve Çukurovalı işçilere ve devrimcilere hatırlatmış olduk.

Miting alanına varıldığında ise 1 Mayıs ve işçi sınıfı şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından, Tertip Komitesi adına 1 Mayıs mesajı Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak okundu. Daha sonra sendika temsilcilerinin, CHP ve HDP milletvekillerinin konuşmaları ve Kurtalan Ekspresi’nin verdiği küçük bir konserin ardından miting sona erdi.

Ankara

Ankara’da bu yıl iki ayrı 1 Mayıs mitingi gerçekleştirildi. Türk-İş merkezi olarak Tandoğan Meydanı'nda 1 Mayıs mitingi düzenlerken, KESK, DİSK, TMMOB, TTB, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri Kolej Meydanı'nda miting düzenlediler. Türk-İş yönetimi DİSK ve KESK’in ortak miting yapma önerisini reddetti. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da “1 Mayıs'ı Ankara Tandoğan'da kutlayacağız” diyerek tüm yurtta alanları dolduran on binlerce emekçinin gerçekleştirdiği gösterileri yok sayıp Türk-İş bürokrasisinin mitingine işaret etti. Buna rağmen kıdem tazminatının kaldırılması planlarıyla ilgili işçiler tarafından protesto edileceğini düşünen Müezzinoğlu mitinge katılmadı.

Referandumda HAYIR’ı örgütleyen sendikalar, emek örgütleri ve siyasi partiler ise istibdad rejimine ve işçi sınıfının kazanılmış haklarının gasp edilmesine karşı Kolej Meydanı'nda buluştular. Saat 11:30’dan itibaren toplanma alanında kortejler oluşturuldu. KESK üyesi kamu emekçileri, siyasi partiler ve gençlik örgütleri coşkulu biçimde Dikimevi kolundan yürüdüler. DİSK ise Katlı Otopark tarafından alana giriş yaptı. Geçtiğimiz yıla göre oldukça yoğun olan katılım sebebiyle pek çok kortej miting alanına giremedi.

Devrimci İşçi Partisi Ankara İl Örgütü olarak biz de “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet” ve “NATO’dan, Gümrük Birliği’nden çıkılsın! İncirlik Üssü kapatılsın!” pankartlarımızla Dikimevi kolunda yerimizi aldık. Yürüyüş boyunca işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma gününe yaraşır sloganlarımızı var gücümüzle haykırdık.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından saygı duruşu, kürsü konuşmaları ve kısa bir konserin ardından miting sona erdi.

Antalya

Antalya’da DİSK, Türk-iŞ, KESK, Birleşik Kamu-İş ve TMMOB’un  çağrısı ile düzenlenen 1 Mayıs mitingi coşkuyla gerçekleşti. Saat 14:00’te Aydın Kanza Parkı'nda toplanan binlerce işçi ve emekçi miting için yürüyüşe geçti.

14:30’da başlayan yürüyüşte Devrimci İşçi Partisi de “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet” ve “Krizin bedelini turizm işçisi ödemeyecek, 12 ay güvenceli iş” pankartlarıyla yürüyüş kolunda yerini aldı. Yürüyüşün başlamasıyla taleplerini haykıran emekçiler, 1 Mayıs coşkusunu alana taşıdılar. Yürüyüş boyunca tüm emekçiler istibdada ve emperyalizme karşı sosyalist dünya devrimi kavgasına çağrıldı. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz yoldaşlarımız Atlen Yıldırım ve Sevda Alyakut sloganlarla ve ajitasyonlarla anıldı.

Devrimci İşçi Partisi kortejinin Cumhuriyet Meydanı’na girişi sırasında atılan “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet” sloganı kitleler tarafın büyük ilgi gördü. Yapılan konuşmaların, müzik dinletisinin ve halayların ardından miting son buldu.

Çorlu

Çorlu'da bu 1 Mayıs Devrimci İşçi Partisi için ayrı bir anlam ifade ediyordu. Çorlu'da DİP'in inşasında ve sınıf mücadelesinde en öne çıkan emekçi kadın ve devrimci işçi yoldaşımız Sevda Alyakut'u 25 Ekim'de kaybetmiştik. Ancak onun mücadelesi ve geriye bıraktığı miras 8 Mart'ta olduğu gibi 1 Mayıs'ta da bizlerle birlikteydi. Sadece kortejimizin önünde taşıdığımız pankartta değil hepimizin attığı sloganlarda, sıkılmış yumruklarımızda öncü yoldaşımız yanımızdaydı.

Sendikalar, partiler ve demokratik kitle örgütleri eski itfaiyenin önünde buluşarak Heykel Meydanı'na yürüdü. Devrimci İşçi Partisi de "Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet!" pankartıyla kortejdeki yerini aldı. Kortejimiz Çorlulu emekçilerden büyük ilgi gördü. Sloganlarımızla işçi ve emekçilerin acil sorunlarını 1 Mayıs alanına taşıdık. Emperyalizme karşı sloganlarımızı haykırdık. Her geçen gün büyüyen bir sanayi havzası olan Çorlu'da sınıf siyasetini yükselttik, tüm işçi ve emekçileri siyasete mührünü vurmaya çağırdık.

Çorlu'da 1 Mayıs'ta öne çıkan bir diğer gündem ise KHK ile ihraç edilen eğitim emekçilerine ve siyasi parti temsilcilerine önceki hafta yapılan gözaltı saldırılarıydı. Halen gözaltında tutulmaya devam eden bu insanlara yapılan saldırı aynı zamanda Çorlu 1 Mayıs'ına karşı bir saldırıydı. Ancak tüm yürüyüş ve miting boyunca gözaltına alınan emekçilerin serbest bırakılması için sloganlar ve talepler yükseltildi.

Eskişehir

Eskişehir'de 1 Mayıs Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri tarafından Sıhhiye Meydanı'nda ortak kutlandı. Sendikalar, emek örgütleri ve siyasi partiler Sakarya Caddesi'nin başında saat 11:00'de kortejlerini oluşturdular. Bu seneki 1 Mayıs'ın geçen senelere göre daha yoğun katılıma sahip olmasından dolayı yürüyüş ancak 11:30 civarı başlayabildi. 

Devrimci İşçi Partisi Eskişehir İl Örgütü olarak "Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet!" ve "Nato'dan, Gümrük Birliği'nden çıkılsın! İncirlik Üssü kapatılsın!" pankartlarımızla kortejimizi Sakarya Caddesi'nin başında oluşturarak miting alanına doğru sloganlarımızla yürüyüşe geçtik. Miting'de 1 Mayıs Tertip komitesi adına DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı, Türk-İş İl Temsilcisi Nejat Kılıç, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Faik Alkan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından müzik grubu Kibele'nin verdiği konser sonrası miting sona erdi.

Gebze

1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı, işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı Gebze'de on bine yakın işçinin katılımıyla gerçekleşti.

Trafo meydanında saat 09.30'da toplanmaya başlaya kitle, kortejler oluşturmaya başladı. Saat 10.00'da Cumhuriyeti meydanına doğru yürüyüşe geçen kortejler sık sık "kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "işçilerin birliği sermayeyi yenecek", "direne direne kazanacağız", "hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır" sloganları attı.

Birleşik Metal-İş ve Petrol-iş'in yoğun olarak katıldığı Gebze 1 Mayıs’ında Deriteks, Lastik-İş, Kristal-iş, Umut-Sen, Belediye-İş, TÜMTİS, Hak-İş, Çelik-İş, Eğitim-Sen, Liman-İş ile oda ve meslek örgütleri, siyasi partiler ve dernekler de yerini aldı. Ayrıca 11 gündür grevde olan Lastik-iş'in örgütlü olduğu Corning Kablo işçileri de kitlenin içinde yerini aldı. Özellikle Birleşik Metal’in örgütlü olduğu fabrikalar, fabrika pankartları arkasında 1 Mayıs’a kitlesel biçimde katıldı. Kristal-İş korteji, Duravit ve Tuzla Otocam işçilerinden oluştu.

 

Kitlenin Kent meydanını saat 11.30 doldurmasından sonra program başladı. Gebze Sendikalar Birliği adına Süleyman Akyüz ortak açıklamayı yaptı. Kıdem tazminatının gaspına, iş güvencesine karşı saldırılara, taşeronlaşmaya karşı mücadeleyi vurgulayan Akyüz, kadın işçilere dönük taciz ve tecavüze karşı daha çok örgütlenmek gerektiğinden bahsetti. Akyüz'ün konuşması sonrası müzik dinletisi ile birlikte miting sona erdi.

İstanbul

İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü 1 Mayıs'ı Bakırköy'de kutladı. Devrimci İşçi Partisi de sabahın erken saatlerinden itibaren "NATO'dan, Gümrük Birliği'nden çıkılsın! İncirlik Üssü Kapatılsın!", "Kıdem tazminatına ve 657'ye dokunma, taşeronu ve işten atmayı yasakla!", "Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet!" yazılı pankartlarla İncirli Caddesi üzerinde kortejini oluşturdu.

2016 yılında kaybettiğimiz DİP Merkez Komite üyemiz Atlen Yıldırım ve en öne çıkan emekçi kadın, Çorlu'da DİP'i inşa eden devrimci işçi Sevda Alyakut yoldaşlarımızın pankartları da kortejimizin en önünde yer aldı. DİP korteji, Atlen Yıldırım ve Sevda Alyakut yoldaşların kavgamızda yaşadığını sloganlarla haykırdı. Hep bir ağızdan "yoldaşlara sözümüz dünya devrimi" dedi.

Devrimci İşçi Partisi, Ekim Devrimi'nin 100. yılında gerçekleştirilen bu 1 Mayıs'ta, kortejinin önünde üzerinde devrimin önderleri Lenin ve Trotskiy'in bulunduğu kızıl bayraklara yer verdi. "Yolumuz Ekim Devrimi'nin yoludur şiarını yükseltti.   

Bakırköy'de düzenlenen 1 Mayıs mitingi geçtiğimiz yıla göre oldukça yoğun ve kitlesel bir katılımla gerçekleşti. İstibdada karşı tüm bir referandum süreci boyunca direnen ve HAYIR diyen emekçilerin, gençlerin ve kadınların katılımı ile 1 Mayıs çok daha kitlesel ve coşkulu bir şekilde kutlandı. Devrimci İşçi Partisi, 1 Mayıs'ta HAYIR'ın direncini ve gücünü, işçi sınıfının merkezinde olduğu bir siyasetle güçlendirme yönelişini benimsedi. Bu doğrultuda "1 Mayıs'ta işçi sınıfının mührünü vuralım" çağrısını yükseltti. DİP korteji bu perspektifle sık sık sınıfın acil gündemlerini ve taleplerini öne çıkardı. "6 saat iş günü herkese iş", "işçinin kıdemi genel grev sebebi", "taşeron yasaklansın", "işten atmak yasaklansın", "fabrikalar MESS'e mezar olacak", "krizi yaratan bedelini ödesin" sloganlarını yükseltti. Ancak bu konuda DİP kortejinin büyük oranda yalnız kaldığını da belirtmek durumundayız. Özellikle işçi sendikalarının mitinge katılımı beklenen düzeyde olmadı. Ama bunun dışında mitingin organizasyonu, belirlenen slogan ve talepler açısından da işçi sınıfının acil gündemleri hak ettiği kadar vurgulanmadı.

Yine emperyalizme ve Siyonizme karşı net sloganlar ve taleplerle 1 Mayıs alanında bulunan tek parti DİP oldu. İşçi sınıfının talepleri sendika başkanlarının konuşmalarında belirli ölçüde dile getirilmişse de ne bu konuşmalarda ne de 1 Mayıs'ı organize eden kurumlar adına yapılan açılamaklarda emperyalizmin sözü edildi. Miting öncesinde işçi sınıfının taleplerinin merkeze alınmasını ve anti-emperyalist bir söylemin benimsenmesini öneren Devrimci İşçi Partisi, bu talepleri karşılık bulmayınca ortak açıklama metninden imzasını çektiğini açıklamıştı. Metin okunduğu sırada da "kahrolsun ABD-Avrupa emperyalizmi", "NATO'dan çıkılsın İncirlik kapatılsın", sloganlarını atarak Türkiye soluna ve işçi hareketine unutturulmak istenen anti-emperyalizmi gündemde tutmakta kararlı olduğunu gösterdi.  

1 Mayıs güven ve güç verdiği kadar, devrimci Marksistlerin omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şimdi, 1 Mayıs'la birlikte solun kanıksanmış takvimini tamamlayıp fiilen tatile girmenin değil istibdada, sermayeye ve emperyalizme karşı daha örgütlü, daha güçlü bir sınıf mücadelesini yükseltme zamanıdır.  

İzmir

DİSK, Türk-İş, KESK ve TMMOB’un çağrısıyla 1 Mayıs, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda tüm coşkusuyla kutlandı. Devrimci İşçi Partisi saat 11:00'de İzmir Konak SGK önünde toplandı. SGK önünde toplanan kitleyle beraber saat 12:00'de en önde, '' Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet!'' ve hemen arkasında '' Kıdem tazminatına dokunmak, genel grev sebebidir!'' pankartlarıyla yürüyüşe başlandı. Devrimci İşçi Partisi kortejindeki metal işçileri, tekstil işçileri, kamu emekçileri, ve öğrenciler coşkulu sloganlarla Konak Pier köprüsünden geçerek, Cumhuriyet Meydanı’na doğru ilerledi.

Ekim devriminin 100.yılı olması vesilesiyle, sovyetler hatırlatılarak Ekim devriminin izinden gidildiği ve yeni devrimlere işçi sınıfıyla varılacağı belirtildi. '' Yolumuz Ekim devriminin yoludur!'' sloganı atıldı. Ayrıca, sıklıkla anti-emperyalizm vurgusu yapılarak "NATO'dan çıkılsın, İncirlik kapatılsın", "Katil ABD, Ortadoğu'dan defol" ve " Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın" sloganları atıldı. Ajitasyonların etkisi ile dışarıdan korteje katılan insanlar DİP saflarında yürüdü. Bu yıl içerisinde kaybettiğimiz yoldaşlarımız anılarak, "Atlen Yıldırım kavgamızda yaşıyor", "Sevda Alyakut kavgamızda yaşıyor" ve " Yoldaşlara sözümüz dünya devrimi " sloganları atıldı. Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüş devam etti ve yürüyüş boyunca dünya devrimi şiarıyla "Zafere kadar sürekli devrim", "Yaşasın devrim ve sosyalizm" ve "Yaşasın sosyalist dünya devrimi" sloganları atıldı. Gündoğdu Meydanı’na girildiğinde kitle gür bir şekilde "Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet" sloganını haykırdı. Meydanda binlerce emekçi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için bir araya geldi. Tüm coşkusuyla 1 Mayıs programı devam etti. Moğollar müzik grubunun konseri ardından program sona erdi.

Manisa

Manisa Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu tarafından organize edilen 1 Mayıs Mitingi saat 11:00'de Sultan Önü’nde başladı. "İşçinin Kıdem Tazminatı ve Memurun İş Güvencesi Kırmızı Çizgimizdir!" şiarı olan en öndeki platform pankartının arkasında sendikalar ve siyasi partiler kortejlerini oluşturdu.

Turgutlu Banvit fabrikasında sendikalılaşma mücadelesi veren işçiler, Manisa Organize Sanayi işçileri ve mobilya işçileri de yürüyüşe katıldı.

Saat 13:00'de miting alanı olan Cumhuriyet Meydanı’na ulaşıldı ve burada platform adına bir konuşma yapıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı miting, Banvit işçilerinin konuşmalarının ardından halaylarla sona erdi.