Yaz kampında yoğun program

Lev Trotskiy yaz kampı doludizgin devam ediyor. 30 Ağustos günü sabahı, programlarına spor aktiviteleriyle başlayan partililer, sonrasında yapılan ilk oturuma coşkuyla katıldılar. Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran’ın bu ilk oturumdaki sunumunda, ilk olarak Lenin ve Trotskiy arasındaki politik ilişki incelendi. İki büyük önderin, devrimci mücadele ve Marksizm’i kavrayış bakımından ortak eylemliliklerinin irdelendiği tartışmanın ardından Lev Trotskiy’nin “Marksizm’i Savunurken” adlı klasik yapıtının satırları aralandı.

Öğleden sonra programa işçi seminerlerinin ilkiyle devam edildi. “Türkiye’de İşçi Sınıfı Mücadeleleri ve Sendikalar” konulu seminerde, Armağan Tulunay, Sungur Savran, Mustafa Kemal Coşkun ve Mert Kükrer konuşmacıydılar. Özellikle Türkiye özelinde kilometre taşı olmuş Kavel Grevi, Paşabahçe Direnişi ve 15-16 Haziran Ayaklanması gibi işçi mücadelesi deneyimlerinin tartışıldığı sunumlara partililer heyecanlı bir katılım gösterdi.

3. Oturumda DİP sözcüsü Mert Kükrer, “Siyasi Durum ve Görevlerimiz: Türkiye, Batı Kürdistan, Ortadoğu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öncelikle genel olarak DİP’in Ortadoğu ve Arap Devrimleri tahlillerini aktaran Yoldaş, Suriye’nin ve Kürt özgürlük hareketinin bölgedeki özgül koşullarına da değindi. Sunumda, Kürt halkının mücadelesinin yalnızca Batı Kürdistan’da değil, Türkiye’de de bir devrimci durum ortaya çıkardığı tespitine yer verildi.

Devrimci Marksist teorinin güncel pratiğin ateşiyle birleştiği kamp zenginleşerek sürüyor.