Yayalaştırma projesinin iptal kararı üzerine basın açıklaması

Taksim dayanışması bileşenlerinden TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından "Taksim Yayalaştırma Projesi" nin durdurulması istemiyle açılan davada mahkemenin projenin iptali yönünde karar verdiğini açıklaması üzerine Taksim Dayanışması tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Saat 19:00'da yapılan basın açıklaması öncesinde Gezi Parkı merdivenlerinde toplanan kitle "Taksim bizim, İstanbul bizim!", "Her yer Taksim, her yer direniş!", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek!" sloganlarını attı. Ardından düzenlenen basın açıklamasını Taksim Dayanışması adına TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi'nden Başak Özen okudu.

Açıklamada " Taksim Yayalaştırma Projesi" doğrultusunda hazırlanan imar plan değişikliklerinin çağdaş şehircilik ve ulaşım ilkelerinden, kent ve kentli hakları yaklaşımından uzak olarak, hukuk ihlal edilerek ilan edildiği, araç ve yaya güvenliğini de tehdit ettiği belirtildi. Ayrıca Topçu Kışlası yapımının bu projeye hukuksuz bir biçimde eklemlenerek Gezi Parkı'nın yok edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Bu hukuksuzluğa karşı İstanbul 1. İdare Mahkemesi'ne açılan dava devam etmesine rağmen inşaatın ihalesinin gerçekleştirildiği ve inşaat çalışmalarına başlanarak Gezi Parkı'ndaki ağaçların söküldüğü dile getirildi. Yargı süreci sonunda mahkemenin imar plan değişiklerinin iptal edilmesi yönünde karar aldığı duyuruldu. Kararda Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası inşaa edilmesinin çağdaş şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmadığı ve kamu yararı gözetmediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Alınan bu kararla birlikte sürdürülen mücadelenin haklılığı kanıtlanmıştır denilerek, Taksim Dayanışması olarak kazanımların takipçisi ve güvencesi olmaya devam edileceği belirtildi ve açıklama sonlandırıldı. Eylem sırasında TKP’nin, kitleye “Boyun Eğme” yazılı bayrak ve dövizler dağıtarak kalabalık gözükme çabası dikkat çekiciydi. Kitle basın açıklamasın ardından bir süre daha sloganlarına devam ettikten sonra dağıldı.