Uludağ Üniversitesitesi'nde kayıt günleri

Uludağ Üniversitesi 01-05 eylül tarihleri arasında yeni öğrencilerine kapılarını açtı. Biz de Devrimci İşçi Partili öğrenciler olarak Uludağ Üniversitesi kayıt günlerinde arkadaşlarımıza Hoşgeldin dedik ve Devrimci İşçi Partisi saflarında mücadeleye davet ederek, öğrenci mücadelesinin sınıf siyasetinden ayrı tutulmaması gerektiğini vurguladık. Bu vurguyu daha önce yaptığımız faaliyetlerin ve yolumuzu aydınlatan öncülerimiz Marks, Engels, Lenin, Trotskiy ve Rosa Luxemburg'un fotoğraflarını koyarak pekiştirdik. Üniversite'nin birçok yerine astığımız ''hüznün isyan, safın işçinin yanı olsun!'' afişlerimizle destekledik. Genel hatlarıyla Yök'e ve öğrenci sorunlarına bakış açımızı ve Devrimci İşçi Partili öğrenciler olarak yürüttüğümüz faaliyetleri anlattığımız birdirimizi dağıttık. Bizler bu çalışmaları sürdürürken polis ve özel güvenlik birimleri de boş durmadı. Başka üniversitelerde olduğu gibi Uludağ Üniversitesinde de polisler faşistlerle iş birliği içinde masa açtılar. Özel güvenlikler çalışmalarımız sırasında bizleri takibe aldılar. Devrimci İşçi Partili öğrenciler olarak hiç bir zaman bu gibi baskılara boyun eğmedik eğmeyeceğiz! Her koşulda sesimizi proteler sınıfın yanında yükseltmeye devam edeceğiz! Özgür emekçiler üniversitesini inşaa edene kadar.