Uludağ Üniversitesi öğrencilere soruşturma açtı

YÖK’ün kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım’da YÖK'ü protesto etmek amacıyla yürüyen Uludağ Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı.

6 Kasım tarihinde darbe kurumu olan YÖK’e karşı eylem yapan ve ardından yapılan forumla günü değerlendiren çok sayıda Uludağ Üniversitesi öğrencisine ‘’Yükseköğretim kurumuna ait açık mahallelerde yetkililerden izin almadan toplantı düzenlemek’’ fiilini işledikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı. Üzerlerinde oluşturulan baskılara karşı yılmayacaklarını söyleyen üniversiteliler, yapılan soruşturmalara karşı yeni bir eylem hazırlığına giriştiler.

Hatırlanacağı gibi YÖK eylemlerinin akabininde 7 Kasım günü Yükseköğretim Kurulu'nun öğrenci disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı. Değişikliğe göre yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak afiş ve pankart asan, bildiri dağıtan öğrencilere kınama cezası verilecek; soruşturmacılar; zaruri gördüklerinde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanmasına karar verebilecekler.

Anayasanın 34. Maddesine göre ‘’Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’ ’Anayasal bir hak olan ‘eylem yapma hakkı’ YÖK yasa taslakları adı altında duruma uygun yamalanarak demokrasi aleyhine işletiliyor. Burjuvazi kendi hukukuna bile uyamıyor. Üniversitelerde yapılan forumlar ve eylemlerin engellenmeye çalışılması hükümetin düşünce ve fikir özgürlüğünden ne denli korktuğunu göstermektedir. Bunun en önemli sonucu da son dönemlerde yükselen gençlik hareketlerinin bastırılmaya çalışılmasıdır. Öğrencilere soruşturmalar açmak ve üniversite bitirme yılını 6 olarak sınırlamakla onları sindirmeye ve seslerini kısmaya yönelik yapılan her adım gençliğin içindeki direnme tutkusunu fazlasıyla arttırmaktadır.