Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri seminerlerinin ikincisinde Kemalizm'in karakteri masaya yatırıldı

Devrimci Marksizm dergisinin düzenlediği "Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri Tarihi" başlıklı seminerlerinin ikinci 18 Kasım günü gerçekleştirildi.

Devrimci İşçi Partisi'nin Okemydanı Şarkkahvesi 'ndeki İstanbul İl Temsilciliği'nde yapılan toplantıda Sungur Savran iki bölümden oluşan bir sunum yaptı. İlk bölümde devrim kavramı ve tarihteki devrimler üzerinde duran Savran, özellikle burjuva devrimlerini tarihsel bir perspektif içinde sundu. Türkiye solunda hakim olan tüm burjuva devrimlerini "burjuva demokratik devrim" üst başlığı altında toplayan yaklaşımın aksine burjuva devrimlerinin çok farklı karakterler taşıdığını ortaya koydu. Bir üretim tarzından başka bir üretim tarzına; bir sınıf iktidarından başka bir sınıf iktidarına geçişi anlatan sosyal devrim kavramıyla, iktidar ve devlet yapısında köklü değişiklikleri ve parçalanmaları anlatan politik devrim kavramlarını açıklayan Savran, güncel bir örnek olarak Arap devrimi'nin bir politik devrim karakterini taşıdığını ortaya koyarken 1908 Hürriyet Devrimi ve Kemalist Devrimi de aynı tarihsel perspektifle değerlendirdi. 

Bu çerçevede 1908 Hürriyet devrimini burjuva karakterde bir halk devrimi, 1923'ü ise kitlesiz tepeden burjuva devrimi olarak karakterize eden Sungur Savran bu iki devrimden ikincisinin yani 1923'ün 1908 ile başlayan süreci tamamladığını ve Türkiye'de kapitalizmin hakim üretim tarzı haline gelmesini güvence altına aldığını ve bu boyutuyla bir sosyal devrim karakteri de taşıdığını ortaya koydu. Ayrıca Türkiye'de 1919-1922 arasındaki sürecin bir "Ulusal Kurtuluş Savaşı" olarak değil "Milli Mücadele" olarak adlandırılmasının Türk unsurların başta Rumlar ve Ermeniler olmak üzere diğer uluslara karşıda verdiği milliyetçi bir savaşı anlatması bakımından daha doğru olduğunu vurgulayan Sungur Savran, İngizil, İtalyan ve Fransız işgaline karşı mücadeleninise klasik bir yurt savunması karakteri taşıdığını ifade etti.  

Sungur Savran'ın konuşmasının ardından dinleyicilerin soru ve katkılarıyla tartışma derinleşerek devam etti. Kemalist devrimin karakteri tartışmalarda da ana gündem maddesini oluştururken, Kemalizm'in batıcılığının Türkiye'deki hakim bakış açısının aksine nasıl gerici bir karakter taşıdığı örneklerle ortaya kondu.

Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri Tarihi seminerleri 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek "Darbeler: birinci kuşak (1960, 1971, 1980)" başlıklı oturumla devam edecek.