Türkiye'de sınıf mücadeleleri seminerlerinin dördüncüsünde Kürt sorunu tartışıldı

Devrimci Marksizm Dergisi seminerlerinin dördüncüsü, 16 Aralık Pazar günü Devrimci İşçi Partisi İstanbul bürosunda yapıldı.

Yoldaşımız Şiar Rişvanoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminerin açılışında Sungur Savran, ulusal soruna devrimci marksistlerin bakış açısını ortaya koydu, ardından da Kürt sorunununu seminerlerin genel izleği içerisine yerleştirmek üzere açıklamalarda bulundu. Ardından söz alan Şiar Rişvanoğlu ise, Osmanlı'dan cumhuriyet dönemine ve günümüze uzanan bir yelpazede Kürt isyanlarını ve devletin buna karşılık yaptıklarını ayrıntıları ile ele aldı. Seminer soru yanıt bölümü ile sona erdi.