Şiar Rişvanoğlu davasında karar duruşması: şimdi dayanışma zamanı

Gerçek gazetesinin ve Devrimci Marksizm dergisinin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü, Devrimci İşçi Partisi'nin kurucu üyelerinden ve Adana İl Örgütü yöneticilerinden avukat Şiar Rişvanoğlu'nun Roj TV'de katıldığı programlarda belirttiği fikirler dolayısıyla hakkında açılan davada karar duruşması 17 Mayıs 2012 günü yapılacaktır. Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi'nin Şiar Rişvanoğlu ile dayanışma çağrısını aşağıda yayınlıyoruz.

AV. ŞİAR RİŞVANOĞLU DAVASINDA KARAR DURUŞMASI.
ŞİMDİ DAYANIŞMA ZAMANI!

ÇHD üyesi ve Adana şubesi eski başkanı, Gerçek gazetesi ve Devrimci Marksizm dergisi yazarı ve sorumlu yazı işleri müdürü meslektaşımız Av. Şiar Rişvanoğlu, Roj Tv’de katılmış olduğu üç ayrı programda dile getirmiş olduğu düşüncelerinden dolayı Adana Özel Yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (DGM!) yargılanmasında son noktaya gelindi, karar veriliyor. İddia makamının mütâlâası “propaganda” suçundan ceza verilmesi doğrultusunda.
Rişvanoğlu’nun bu yargılamasında, son duruşmada mahkeme heyeti, önceki duruşmada savunma olarak dile getirmiş olduğumuz “yargılama konusu program cd’lerinde sadece Şiar Rişvanoğlu’nun konuşmalarının değil, bütün konuşmacıların konuşmalarının çözümünün yapılması” talebimizi reddetti ve dosyada bu haliyle karar verilmesi için savunmaya süre tanıdı.
Bu davanın konusunu sadece ve sadece arkadaşımızın dile getirdiği düşünceleri oluşturmakta, bu yönüyle en temel insan haklarından olan düşünce ve ifade özgürlüğüne indirilen ağır bir darbe niteliği taşımaktadır.
Hatırlatmak gerekirse bugüne kadar defalarca benzer gerekçelerle yazı ve konuşmalarından dolayı yargılanmış olan Rişvanoğlu ile ilgili hali hazırda iki dava daha sürmektedir. Bunlardan biri; 2010 Adana Newroz kutlamasında tertip komitesi üyesi olması sıfatıyla Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2011/297 Esas sayılı dosyası üzerinden süren dava. (Bu davanın gelecek duruşması 29 Haziran 2012 tarihinde.)  İkinci dava ise; Rişvanoğlu’na Adana'da bir portakal bahçesindeki ağaca asılı olarak bulunan Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Metin Alataş'ın şüpheli ölümü üzerine okuduğu ortak basın açıklaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu ve Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/558 Esas sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan tazminat davası. (Bu davanın duruşması da 31 Mayıs 2012’de.)
Hepimizin bildiği gibi bu davada daha önce de defalarca olduğu gibi, “Özel Yetkili” Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sandalyesinde oturmakta olan meslektaşımız,  bugüne kadar İsmail Beşikçi, Fikret Başkaya, Temel Demirer, Sibel Özbudun, Sungur Savran gibi aydınların benzer davalarda avukatlığını yapmış,  Hrant Dink, Uğur Kaymaz, Şemdinli, KCK (Diyarbakır, Adana, Mersin) davaları gibi kamuoyuna mal olmuş davalarda da görev almıştır.
Bugün çeşitli yayın organlarında, sistem için herhangi bir tehlike arz etmeyen ve sermayeyle sıkı bağlar içerisinde olan yazarların Kürt meselesinin çözümü hakkında dile getirdiği radikal görüşler hakkında hiçbir yasal işlem yapılmayıp (ki elbette doğru olan da budur), arkadaşımızın düşünceleriyle ilgili sistematik olarak yeni davalar açılması da, bu soruşturmalarda kendisinin eyleminden çok muhalif – sosyalist kimliği ve görüşlerini dile getirdiği platformun etkili olduğunu açıkça göstermektedir.
Yakın zamanda çoğu Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olan, 34 meslektaşımızın ancak 1940’lar Mc Carthy ABD’sinde yaşanan “Cadı Avı” ile kıyaslanabilecek hukuk dışı operasyonlar sonucu tutuklanmış olmaları, saldırıların  özel olarak da hukukçulara yöneltilmiş olduğunun açık kanıtıdır.
Özellikle, Özel Yetkili Mahkemelerin varlığının, TMK’da olası yasa değişiklerinin tartışıldığı bugünlerde, Rişvanoğlu duruşmasında ortaya konacak ciddi bir dayanışma tablosu son derece anlamlı bir tavır olacaktır.
Arkadaşımız ve meslektaşımız Av. Şiar Rişvanoğlu’nun 17 Mayıs 2012 Perşembe  günü saat 13:30’da Adana Özel Görevli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmasında, konuya duyarlı tüm meslektaşlarımızı, ilerici ve demokrat birey ve çevreleri düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya ve savunmaya destek olmaya çağırıyoruz.
-ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ-