Mersin'de 19 Aralık katliamı eylemi

Mersin' de 18 Aralık Cumartesi günü, saat 13.30'da “Hayata Dönüş Operasyonu” adı altında 20 cezaevine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 19 Aralık katliamı ile ilgili İHD, KESK, SGP-H, DİP Girişimi, ESP, DHF, PARTİZAN, SDP-TÖP kurumlarının örgütlediği bir eylem gerçekleştirildi.

Eylem, KESK önünden, “sadece 39 asker değil, tüm sorumlular yargılansın”, “19 Aralık Katliamını unutmadık unutturmayacağız!” yazılı pankartların açıldığı yürüyüşe başladı. Grup, yürüyüş esnasında, katliam ile ilgili fotoğraflar, dövizler ve siyah balonlar taşıdı. Eyleme katılan yaklaşık 150 kişi yürüyüş sırasında, “katiller halka hesap verecek”, “yaşasın devrimci dayanışma”, “devrim şehitleri ölümsüzdür” gibi sloganlar attı. KESK'in önünden Taş binaya gelen grup burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hacer Koçak; gerçekleştirilen bu katliamda, 10000 askerin yanı sıra, biber gazları, coplar, silahlar ve yanıcı bir madde olan ve hala tam olarak nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmeyen, eşyalara zarar vermeyip sadece insan vücudunu yakan gazların kullanıldığını, 20 hapishanede gerçekleştirilen bu katliamda, 30 devrimci tutsağın katledildiğini ve yüzlercesinin de ağır bir şekilde yaralandığını belirtti. Koçak konuşmasının devamında, bugün bu katliamın “hesabını” sorduğunu iddia ederek, 39 askere göstermelik bir dava açan AKP hükümetinin kendisini ve gerçek sorumluları aklamaya çalıştığını, bu katliamın sorumlularının dönemin Genelkurmay başkanı, Başbakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve diğer bürokratları ve paşaları olduğunu vurguladı.

Eyleme katılanlar, basın açıklaması okunduktan sonra, Akdeniz Çivi işçilerinin, işlerine sendikalı bir şekilde geri dönebilmek ve sorumluları teşhir etmek amacıyla başlatmış oldukları imza kampanyasına destek olmak için, Birleşik Metal-İş sendikası önündeki standa gidip imza atarak destek oldular.

Saat 14.30'da da, yine bu eylemi örgütleyen kurumlar tarafından, Kristal-İş sendikasında katliamla ilgili salon etkinliğine geçildi. Etkinlikte, katliamın canlı tanıklarıyla bir söyleşi yapıldı ve ardından müzik dinletisiyle etkinlik sona erdi.