Mehmet İnanç TURAN’ın Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm isimli kitabı çıktı

Mehmet İnanç Turan'ın Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm isimli kitabı Ütopya Yayınevi'nden çıktı.

Yayınevinin tanıtım metnini aşağıda okuyabilirsiniz...

Sovyetler Birliği ve benzeri ülkelerin tarih sahnesinden silinmesinden sonra, Marx’ın sosyalizm anlayışını daha fazla ütopik bulanların sayısının yükseldiğini söyleyebiliriz.

Marx’ın sosyalizm anlayışı ütopik değildir; ütopik sosyalizmin eleştirisi üzerine kurulmuştur. Ütopik olmayan Marxçı sosyalizmin özelliği, materyalist ve eleştirel olmasıdır. Gelecek toplum yapısını düşsel resimlerle yaratmamış olmasıdır. Ütopik olmayan sosyalizm, maddi-ekonomik dünyadan yola çıkarken; ütopik sosyalizm hayal dünyasından yola çıkar.

Bu çalışma iki amaca hizmet etmek istiyor; iki amaç birbiriyle bağlantılıdır.

Birincisi, Marx-Engels’in ütopik olmayan sosyalizmi hangi süreçten geçerek ortaya çıkardığını göstermek. Dolayısıyla Marx-Engels’in orijinal sosyalizm anlayışını, bozulmuş biçimlerinden ayırmak.

İkincisi, Sovyet Marksizminin yıkılışının daha fazla güncelleştirdiği, “sosyalizmin boş bir ütopya olduğu” düşüncesinin doğru olmadığına işaret etmek.