Marksizmin temel yapıtı Kapital yeniden

Kapital’in aslının Türkçesi 30 küsur yıllık bir aranın ardından yeniden yayımlandı. Genç ve kıdemli bilim emekçileri, 4 Haziran'da gerçekleşecek etkinlikte Kapital’in anlam ve önemini irdeliyorlar.

Birinci Oturum (14.00-15.30):

Yöneten: İzzettin ÖNDER

Korkut BORATAV: Maddeci Tarih Görüşü ve Kapital

Özgür ÖZTÜRK: Kapitalist Üretimin Doğuşu

Nail SATLIGAN: Kapital’in Türkçeleri

E. Ahmet TONAK: Meta Olarak İstanbul

 

İkinci Oturum (16.00-17.30):

Yöneten: Ümit ŞENESEN

Fuat ERCAN: Genişleyen Yeniden Üretim ve Fark

Özgür NARİN: Kapital’in Kullanım Değeri ve Güncelliği

Sungur SAVRAN: 21. Yüzyıl İçin Kapital

Oktar TÜREL: Marx ve Sınai Yapı Analizleri

 

4 Haziran Cumartesi, Saat: 14:00-18:00

Bahçeşehir Üniversitesi, Fazıl Say Sahnesi, Beşiktaş - İstanbul