Mariano Ferreyra Enternasyonalizm Kış Kampı’nın ilk günü

Devrimci İşçi Partisi tarafından düzenlenen Mariano Ferreyra Enternasyonal Kış Kampı’nın ilk günü sona erdi.

Sendikal bürokrasiye karşı verilen mücadele esnasında sendika bürokratları tarafından öldürülen Partido Obrero üyesi Mariano Ferreyra anısına düzenlenen kamp, Mariano yoldaşın hayatını, mücadelesini, katledilmesini ve sonrasında verilen mücadeleyi anlatan bir gösterimle başladı. Gösterimin ardından kürsüye çıkan yoldaşımız, Mariano yoldaşın bize çok uzak bir coğrafyada katledilmesine rağmen, onun bugün İstanbul Üniversitesi’nde, Akdeniz Üniversitesi’nde, Ege Üniversitesi’nde, Billur Tuz işçilerinin yanında, Liman işçilerinin çadırında, Çorlu’da bir metal fabrikasında, Akdeniz’de turizm işçilerinin mücadelesinde yaşadığını ve onun DİP’li genç militanların mücadelesinde yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Konuşmanın ardından oturumlara geçildi.

Birinci oturumda, I, II. Ve III. Enternasyonal’lerin tarihleri anlatıldı. Birinci Enternasyonal’in, o güne dek örgütlenen en büyük uluslararası işçi örgütü olduğu vurgulanarak, onun kendisinden sonra gelen Enternasyonallere bıraktığı mirasa işaret edildi. İkinci Enternasyonal’in, işçi sınıfı politikasında Marksizmin kesin bir üstünlüğünü kanıtladığı, Marksizmi yeni kuşaklara tanıtmakta büyük çabalar harcadığı, ancak Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’yla devrimcilik adına çok kötü bir sınav verdiği belirtildi. II. Enternasyonal yönetiminin işçi sınıfı politikasına karşı ihanetiyle ortaya çıkan Üçüncü Enternasyonal’in tam anlamıyla bir dünya partisi olduğu, Ekim Devrimi’yle birlikte açılan devrimler çağında dünya devrimi için mücadele ettiği anlatıldı. III. Enternasyonal’in ilk dört kongresinin bugün de devrimci Marksistlere yol gösterdiği belirtilirken, Stalinist bürokrasinin, kendi çıkarları için dünya devrimine sırt çevirmesi süreci de ayrıntılarıyla anlatıldı. 

İkinci oturumun konusu ise Dördüncü Enternasyonal tarihiydi. Ekim Devrimi’nin iki önderinden biri ve III. Enternasyonal’in kurucularından Trotskiy’in, tek ülkede sosyalizm ve Almanya’da Nazi tehdidine karşı uygulanan teslimiyetçi politikalar nedeniyle, Komintern’in işçi sınıfı saflarından uzaklaştığı tespitiyle 1938’de kurulan Dördüncü Enternasyonal’in, Stalinizmin ihanet ettiği dünya devrimi mücadelesinin bayrağını yeniden yükseltme amacıyla kurulduğu vurgulandı. Çin, İspanya ve Fransa’da uygulanan pratiklerin, Stalinizmin ve onun örgütlerinin karşı-devrimci yüzünü tartışmasız şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Böyle bir ortamda kurulan Dördüncü Enternasyonal’in İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası içine girdiği politik kriz, 1953 bölünmesi ve sonrasında gelişen bölünme ve birleşmeler ele alındı. Dördüncü Enternasyonal’in ana gövdesinin taşıyıcısı olan Birleşik Sekreterya’nın (Bir-Sek) özellikle 1990 sonrası girdiği Post-Leninist yönelişin, son kertede tasfiyeci bir noktada sonlandığı, böyle bir ortamda artık Dördüncü Enternasyonal’in varlığından söz edilemeyeceği belirtildi. Bu nedenle Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu’nun amacının, IV. Enternasyonal’in yeniden kurulması olduğu vurgulandı.

Üçüncü oturumda Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu (DEYK) tarihi, politikaları ve örgütsel işleyişi konu edildi. 1997’de Cenova Toplantısı’yla bir hareket olarak yürüme kararı alan PO (İşçi Partisi), EEK (Devrimci İşçi Partisi) ve PCL’nin (Komünist İşçi Partisi), 2004 yılında örgütsel varlıklarını koordinasyon olarak yürütme kararı alarak DEYK’i kurdukları, bu süreçten sonra birçok devrimci Marksist örgütle görüşmeler yaptıkları belirtildi. DİP’in, öncülü İşçi Mücadelesi zamanında ilişkiye geçtiği DEYK ile 2007 yılında birlikte bir mücadeleye soyunduğu hatırlatılırken, DEYK’in o günden bugüne mücadelesi anlatıldı.

Mariano Ferreyra Enternasyonalizm Kış Kampı’nın ilk günü bütün gün süren yoğun eğitim ve tartışmaların ardından müzik dinletisiyle sona erdi.

IMG_5033