Kadıköy'de zamanaşımına karşı miting

31 Mart Cumartesi günü Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın ortak çağrısıyla Sivas katliamı davasında zaman aşımı kararını protesto etmek için Kadıköyde bir miting düzenlendi. Mitinge onbinlerce kişi katılırken bir çok sosyalist parti ve oluşumun yanında DİP militanları da mitinge destek verdi.

Programa Türkiye’nin ve Avrupa’nın çeşitli merkezlerinden katılamayan derneklerin ve oluşumların mesajları okunarak başlandı. Ardından çağırıcı kurumların temsilcileri konuşmalarında Sivas katliam davasında zaman aşımını tanımadıklarını, katliamın bütün sanıkları ve dönemin yöneticileri yargı önüne çıkartılana kadar ve sadece Sivas da değil Maraş'ta, Çorum'da, Gazi'de ve Uludere'de de yapılan katliamlar insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul edilene kadar mücadele edeceklerini ve bu mitingin bir direnişin başlangıcı olacağını belirttiler. Sivasta katledilenlerin ailelerinin adına konuşma yapan Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı, 19 yıldır büyük bir acıyı yaşadıklarını ve adaleti bulmak için ellerinden geleni yaptıklarını ama sonunda kendileriyle alay edildiğini belirtti.

Alandaki kitlenin tüm öfkesi AKP hükümetine karşıydı. Oysa Sivas davası sadece AKP döneminde görülmedi. Madem ki Alevi örgütleri zaman aşımı kararını tanımıyorlar ve protesto ediyorlar, 90’lardan başlayarak AKP’nin iktidara geldiği zamana kadar ister muhalefette ister hükümet içindeyken bu davanın faillerinin yakalanması, davanın genişletilmesi ve ilerletilmesi için bir çaba göstermeyerek zaman aşımına giden yolun döşenmesine katkıda bulunan ve alevilerden kitlesel bir biçimde oy alan CHP, SHP ve DSP’yi de karşılarına almaları gerekir. Onlar da en az son on yıldır AKP den farklı bir politika izlemedikleri ve sadece 2 Temmuzlarda bu davayı hatırladıkları için suçludurlar!

Mitingde konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Hüseyin Güzelgün, AKP’ye karşı mücadeleyi yükseltmekten bahsediyor ve ekliyor, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu sevda bu yol, bu kavga bizim. Bu yolda bütün dostlar, bütün canlar gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım.” Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Necdet Saraç ise miting hazırlıkları sürerken yapılan bir röportajda birleşik güçlü bir hareket oluşturmaktan bahsediyor ama bu bileşimin içinde sosyalistler, kürtler ve alevilerin yanına CHP’yi de yerleştiriyor. Üstelik bu bileşimi de alternatif bir iktidar hareketi diye tanımlıyor.

Zalimlerden hesap sormayan, mazlumun canı olamaz, olmamalı! Bu düzende, bu yargının önünde göstermelik olmayan bir şekilde hiç bir katliamın hesabı sorulamaz. Suçlu bu düzendir! Bu düzen ise Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle işçi ve emekçilerin sırtından geçinmekle işlemektedir. Patronların ve onların devletinin karşısında bütün canlar bir olduğumuzu, iri olduğumuzu ve diri olacağımızın farkına varırsak işte ancak o zaman katliamların hesabının sorulmasında büyük bir adım atmış olacağız.