İzmir’de Suriye paneli

Devrimci İşçi Partisi İzmir il örgütü 29 Eylül’de ‘’Suriye’de Devrim ve Karşı Devrim’’ konulu bir panel düzenledi. Sunumu yapan yoldaş öncelikle Arap devriminden, Mısır ve Tunus devrimlerinden bahsettikten sonra Suriye’de yaşanan ayaklanmaların karakterini çizdi.

Türkiye’nin başlangıçta Esad’a diğer emperyalist güçlerle beraber destek verdiğini ve Esad’ın bu devrimi yatıştıramayacağını gören aynı güçlerin desteğini çektiğini belirtti. Daha sonra “barışçıl düzenli geçiş’ adı altında aslında Esad hükümetinin tüm kurumları mümkün olduğunca korunarak emperyalizmin maşası bir yönetim kurmak istediğini ekledi. Bütün bu gelişmelerin ışığında Suriye’nin kuzeyindeki yeni oluşumun yani Batı Kürdistan’ın bağımsız yapısına değindikten sonra bu oluşumun yalnıza sürekli devrim stratejisi ile ayakta kalabileceğini sözlerine ekledi. Son olarak yoldaş Suriye konusunda tüm dünya devrimcilerine devrimci Marksistlerine düşen görevlerin altını çizerek paneline son verdi. Farklı siyasi yapılardan katılımların olduğu panel, yapılan katkılarla oldukça verimli geçti. Panel soru ve görüşler alınarak bitirildi.