İzmir’de Ekim Devrimi paneli gerçekleştirildi

Ekim Devrimi’nin 95. yılı vesilesiyle 4 Kasım Pazar günü Devrimci İşçi Partisi İzmir İl Örgütü’nde “Hedef 2017” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sunum saat 17:00’de başladı. Sunumu yapan yoldaş Ekim Devrimi’ni iktidara giden süreçteki gelişmeler ve parti içi mücadeleler yönünden irdeledi.

Ekim Devrimi öncesi süreçte Şubat Devrimi’nden itibaren tarihin hızlı akmaya başlamasıyla birlikte, partide yalpalamaların baş gösterdiği ve Bolşevikler içinde yanlış politikalarla, menşevik ve sosyal devrimciler gibi burjuvazinin kuyruğuna takılmaya açık kadroların oluşmaya başladığı alıntılarla aktarıldı. Partinin ve öncü işçilerin, parti içindeki siyasi mücadele ve Nisan ve Temmuz günlerinde edindikleri tecrübe ve birikimle Ekimin öngünlerinde artık ayaklanmayı hazırlayabildikleri vurgulandı.

Partinin, sovyetlerin 2. Kongresine hazırlık adı altında sovyet yasallığını da Geçici Hükümete karşı kullanarak ayaklanmayı nasıl örgütsel, politik ve askeri teknik açısından hazırladığına değinildi. Petrograd’da Trotskiy’in başında bulunduğu sovyetin devrimden iki hafta önce Geçici Hükümet’in Petrograd askerlerini cepheye gönderme kararını iptal ettirdiği ve askerleri sovyetteki işçilerle kaynaştırdığı andan itibaren devrimin büyük oranda kazanılmış olduğuna dikkat çekildi. Partinin Menşevik ve sosyal devrimciler gibi ulusal savunmacılık batağına saplanmasının engellenmesi için parti içinde Lenin’in verdiği enternasyonalist kavga anlatıldı. Ekim Devrimi’ni tüm yönleriyle incelemeyen hareketlerin muzaffer bir devrim hazırlama olanağını yitirdikleri vurgulandı. Ekim’in en önemli dersinin enternasyonalist ve mücadele içinde teorisi ve pratiğiyle sınanmış bir partinin gerekliliği olduğu, Ekim sonrasında yaşanan bütün yenilgilerin, önderlik edecek partinin eksikliğine işaret ettiği söylenerek sunum sonlandırıldı. Sunum ardından yapılan katkılar ve konuşmalarla birlikte etkinlik sona erdi.