İzmir'de Ekim Devrimi dersleri paneli düzenlendi

"Ekim Devrimi Dersleri" paneli 16 Kasım Pazar günü saat 14:00'da Devrimci İşçi Partisi İzmir il örgütünde gerçekleştirildi. Panelde konuşmacı Atlen Yıldırım'dı.

Yıldırım, konuşmasına 2014 Kasım ayının hem 7 Kasım 1917'de gerçekleşen Ekim devriminin 97. yıldönümüyken aynı zamanda 9 Kasım 1989'da yıkılan Berlin duvarının 25. yılı olduğunu hatırlatarak başladı. Ekim devriminden ders çıkarma amacında olanların duvarın yıkılması konusunda da berraklığa sahip olması gerektiğinin altını çizdi ve asıl cevaplanmasi gerekenin Ekim'i Berlin duvarının yıklışına götürenin ne olduğu sorusu olduğunu söyledi. Ekim devriminin duvar yıkılmış olsa bile devrimleri yaratan sorunlar orta yerde durmaya devam ettiği için güncelliğini koruduğundan bahsetti.

Burjuvazi tarihin sonunu ilan etmiş de olsa dünyayı sarsmaya başlamış olan bir 3. Büyük Depresyon dönemine girmiş bulunduğumuzdan Latin Amerika'da, Arap coğrafyasında ve 2008'le birlikte Yunanistan'dan başlayarak Akdeniz'in kuzeyinde halk isyanları, grevler ve genel grevlerin öndevrimci ve devrimci durumlar yaratmaya devam ettiğini söyledi. Ekim devrimi ile birlikte ezilen ve sömürülenlerin özel mülkiyetsiz bir toplumu kurma yolunda başarılı bir atılım yaptıklarından, bunun da dünya burjuvazisini, emperyalistleri ürküterek savaşı bile erken bitirmek zorunda bıraktığını söyledi. Dünya burjuvazisinin, kendi ülkelerindeki işçi ve emekçilere ilham oluşturan Ekim devriminin kazanımları karşısında devrimlerin önünü kesmek için kimi yerde faşizmi yükselttiğini kimi yerde sosyal devlet olarak anılan reformlara başvurduğunu belirtti. Yıkılış sonrası neoliberal saldırılarla, sosyal yıkım politikalarını daha dizginsizce uygulamaya olanak bulunduğunu sözlerine ekledi. 89-91 sonrası emperyalizmin 1. Körfez harekatıyla, Yugoslavya'da NATO müdahalesiyle yeni dünya düzenini kurmak amacıyla hemen saldırıya geçmesinin bürokratik de olsa Ekimin kazanımlarına yaslanan işçi devletlerinin çöküşünün sonucu olduğunu yani devrimin emperyalizmin manevra kabiliyetini sınırladığını belirtti. Klasik sömürgeciliğin ortadan kalkmasında da Ekim'in ilhamı olduğunu söyledi.

Ekim devrimi öncesi 1. Dünya Savaşı döneminde Bolşeviklerin yurtseverlik yapmadiklari için marjinalize olmayı göze alarak doğru politikada ısrar ettiklerini, kuyrukçuluk ve şovenizm yapmadan kısa vadede kaybetmiş görünseler de uzun vadede kazandıklarını vurguladı. Nisan tezlerinin Ekim devriminin gerçekleşmesindeki önemine de değinen Yıldırım, Lenin bu tezlerle partiyi sürekli devrim çizgisine çekmeseydi Ekim'i göremezdik dedi.

Yıldırım'ın sunumumun ardından soru ve katkılar bölümüyle panel sona erdi.