İzmir’de “Anayasal Yanılsama ve Sınıf Mücadelesi” paneli

Devrimci İşçi Partisi İzmir İl Örgütü’nün 17 Haziran 2012 tarihinde İl Binasında gerçekleştirdiği Anayasal Yanılsama ve Sınıf Mücadelesi” konulu panele, konuşmacı olarak DİP Genel Başkanı Sungur Savran katıldı.

Savran, 15–16 Haziran işçi ayaklanmasından bahsederek başladığı konuşmasında, Anayasa referandumu dönemimde sosyalist hareketin üç farklı noktaya savruluşundan bahsetti. Yetmez ama evetçiler, hayırcılar ve boykotçular olarak ayrılan bu siyasi oluşumlardan DİP dışında kalan yapıların tamamına yakınının bugünkü anayasa tartışmalarında demokratik anayasa şiarında birleşerek burjuva düzeninin oyununa geldiklerini belirtti. Anayasaların toplumsal bir uzlaşma değil, galip gelen sınıfın galibiyetinin tescillendiği metinler olduğunu vurgulayan Savran, günümüzde işçi sınıfının zaferinden söz etmenin oldukça uzağında olduğumuzu vurguladı. Sermayenin, kendisine dar gelen, işçi sınıfına yapacağı saldırılarda kendi ayaklarına dolanan anayasa maddelerinden kurtulmak istediğini söyleyen Savran, sosyalistlerin bu oyunun içine çekilmeye çalışıldığını söyledi. Bu durumda sosyalist hareketin sınıfın ihtiyaçları temelinde bir cephe kurarak ve Kürt hareketiyle ortaklaşarak birlikte mücadele etmekten başka yolun olmadığını vurguladı. Panel konuşmanın ardından soru ve cevaplarla zenginleşerek devam etti.