İzmir’de 1 Eylül: “Operasyonlar dursun, diyalog sürsün”

1 Eylül Dünya Barış Günü eylemi, İzmir’de grupların Basmane Meydanı’nda toplanmasından sonra Konak Eski Sümerbank önüne doğru yürüyüşe geçilerek başladı.

Devrimci İşçi Partisi’nin de katıldığı eyleme bir çok parti ve demokratik kitle örgütleri katıldı. Kalabalık bir katılımın olduğu eylemde  ‘’Eşitlik Kardeşlik Kürt Ulusuna Özgürlük’’, ‘’Kürt İşçi El Ele Üçüncü Cepheye’’, ‘’Kahrolsun MGK, MİT, CIA, Kontrgerilla’’, ‘’Biji Bratiya Gelan”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”,’’Kürtlerle Barış ABD ile Savaş’’, ‘’Operasyonlara Son Diyaloğa Devam’’sloganları coşkulu bir şekilde atıldı.

Konak Eski Sümerbank önüne gelindiğindeyse Türkçe ve Kürtçe basın metinleri okundu. Okunan basın açıklamasında diyalog yerine silahların konuştuğu bir süreç olduğu belirtildi. Savaşa yol açan sorunların çözülmeden olduğu gibi durduğunu ifade edildi ve bugüne değin yaşanan adaletsizliklere, imha ve inkar politikalarına, tutuklamalara, yasaklara, ölümlere, acılara ve hayal kırıklıklarına rağmen Kürtler barışı ve demokratikleşmeyi içtenlikle istedikleri vurgulandı. Ortadoğu’da önemli değişimlere yol açabilecek siyasal, sosyal ve ekonomik boyutları olan büyük değişimler yaşandığına işaret edilerek Türkiye’nin de er geç bu değişimlerden nasibini alacağı belirtildi. Bu sürecin halkların, işçilerin ve emekçilerin yararına olacak şekilde gerçekleşmesi için öncelikle iç barışın ve demokratikleşmenin sağlanması gerektiği ifade edildi. Eylem sloganlar eşliğinde bitirildi.