İzmir Sağlık Hakkı Meclisi Girişimi çalışmalarına başladı!

Sağlık Emekçileri Sendikası’nın önerisiyle sağlık alanının piyasaya açılmasına, sağlığın bir ticaret unsuru haline getirilmesine karşı kurgulanan, sağlığın bir kar ve sömürü olmasından çıkmasını hedefleyen Sağlık Hakkı Meclisi Girişiminin İzmir ayağı çalışmalarına başladı.

Yerellerde kurulması planlana bu meclislerin bir ön çalışması olan meclis girişimi İzmir’de bulunan çeşitli kitle örgütleri, siyasi partiler tarafından oluşturuldu. Devrimci İşçi Partisi İzmir İl Örgütünün de örgütlenmesinde yer aldığı İzmir Sağlık Hakkı Meclisi Girişimi, 30 Ocak günü Tepecik Araştırma Hastanesinde bir basın açıklaması yaparak faaliyetlerine başladığını, tüm emekçi kitleleri, sağlık hakkına sahip çıkmaya, 1 Şubat itibariyle uygulamaya giren Genel Sağlık Sigortasına karşı çıkmaya çağırdı. “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir”, pankartıyla yapılan açıklamada GSS’nin zararlarından bahsedildi.