İtalya’da Türkiye üzerine bir toplantı

DEYK İtalya seksiyonu PCL’in (Komünist İşçi Partisi) Floransa ilçe örgütü, 21 Nisan tarihinde bir yoldaşımızın katılımıyla Türkiye’deki mevcut durum üzerine bir etkinlik gerçekleştirdi. Gezi ile başlayan halk isyanından görüntülerin bulunduğu bir slaytla başlayan etkinliğin ilk bölümünde Gezi isyanı ve 6-12 Ekim serhildanı konuşulurken, bu iki isyana giden süreçte yaşananlardan bahsedildi. Gezi ile başlayan halk isyanının Arap ülkelerinden başlayarak,  aynı dönemde, başta Akdeniz havzası olmak üzere tüm dünyaya yayılan isyanların bir parçası olduğu belirtilirken,  iki isyanın birbirinden kopuk olmasının ve işçi sınıfının devrimci önderliğinin yokluğunun temel eksiklikler olduğuna dikkat çekildi.

İkinci bölümde ise Türkiye burjuvazisinin içinde bulunduğu iç savaşın içindeki iç savaş durumuna ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren hızla derinleşen Erdoğan-AKP çatlağına ve burjuvazi içindeki yeni ittifaklara değinilirken, burjuvazi cephesinin son yıllarda olmadığı kadar güçsüz olduğunun ve bunun işçi sınıfı için yarattığı olanakların üstünde duruldu. Devrimci İşçi Partisi’nin işçi sınıfının içinde örgütlenmek yönünde bir atılım gerçekleştirdiği ve halk isyanının ikinci dalgasına hazır olmak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi. İşçi sınıfı önderliğinin yaratılamaması durumunda hızla güçlenebilecek faşist harekete karşı dikkatli olmanın elzem olduğunun vurgulandığı etkinlik soru cevap kısmının ardından son buldu.