İstanbul’da kadın cinayetleriyle mücadele için konferans

Pek çok siyasi parti ve kurumun örgütlenmesinde yer aldığı "Kadın Cinayetleri ve Çözüm Yolları" konulu kadın konferansı 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul Şişli Kent Kültür Merkezi’nde yapıldı.  Kadın cinayetlerini merkezine alan ilk konferans olma özelliği taşıyan toplantının örgütleyicileri arasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, DİP'li kadınlar, Ege 78’liler Derneği, Emek ve Özgürlük Cephesi, HTKP'li Kadınlar, Odak Dergisi gibi siyasetler, CHP'li kadınlar ve kadın örgütleri yer aldı.

11:30’da başlayan birinci oturum, "Kadınlar konuşursa ne olur?" sorusunun cevaplandırıldığı sokak röportajı videosuyla açıldı. Divanın belirlenmesinin ardından örgütleyici kurumlar adına konuşma yapıldı. Devrimci İşçi Parti’li kadınlar adına konuşan yoldaşımız günde ortalama beş kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, buna karşılık devletin bunu önlemek amacıyla bir şey yapmadığını, yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu, var olan yasaların ise bürokratik engellerle uygulanamadığını belirtti. Bunun erkek egemen sistemin bir sonucu olduğunu buna karşı en çok ezilen kesim olan emekçi kadınlar olarak mücadele etmek gerektiğini vurguladı. Kurumlar adına yapılan konuşmaların ardından forum kısmına geçildi. Burada pek çok kadın söz aldı. Yapılan konuşmalarda genel olarak kadın cinayetlerinin bireysel erkek eylemleri olmadığı, sistemin, devletin erkek egemen anlayışı yargısıyla, yasalarıyla, polisiyle sistematik olarak yaydığı ve koruduğu tespiti yapıldı.  Ayrıca 12 yıllık AKP iktidarı boyunca kadının daha da itibarsızlaştırıldığı ve kadın cinayetlerinin ciddi oranda arttığı belirtildi.

Toplantıdan birliği devam ettirip daha çok örgütlenerek, sokaklara çıkarak mücadeleyi büyütme kararı çıkarken, kadın sığınma evlerinin arttırılması, mevcut yasaların iyileştirilmesi ve bunların uygulanabilmesi, kadının korunmasına yönelik bütçe oluşturulması, kadın cinayetlerinin ayrı bir suç olarak tanımlanması ve cezaların arttırılması talepleri öne çıktı. Konferansta dile getirilen ve üzerinde anlaşılan fikirler ve gerek forumda söz alan onlarca kadının dile getirdiği gerekse de konferans boyunca kadınların yazılı önerileriyle zenginleştirdiği talepler harmanlanarak bir sonuç bildirgesi kaleme alınacak ve ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşılacak.