İstanbul'da Dicle saldırısı protestosu

 

Dicle Üniversitesi’nde, Hizbullah’ın ve polisin el ele yurtsever öğrencilere karşı yaptıkları saldırı ve ardından Samsun’da, Eskişehir’de, İzmir’de yapılan saldırılar, ülkenin dört bir yanında bu saldırıları protesto etmek için yapılan eylemlerle cevabını aldı. Bu amaçla İstanbul’da 13 Nisan Cumartesi günü, devletin yer yer kullandığı gericilik silahını teşhir etmek ve Dicle’de yurtsever öğrencilere ve ülkenin dört bir yanında devrimci-yurtsever öğrencilere yapılan saldırıları kınamak için bir eylem yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin organize ettiği eylem, saat 19.00’da Taksim Tramvay Durağı’nda toplanan kalabalığın, Galatasaray Lisesi’nin önüne doğru yürüyüşe geçmesiyle başladı. Yürüyüş esnasında “Dicle’ye selam, direnişe devam!”, “Katil polis üniversiteden defol!”, “Bijî berxwedana Dîcleyê”, “Kürdistan faşizme mezar olacak” gibi sloganlar atıldı. Genel olarak çok güçlü bir şekilde slogan atan kitlenin, içinde Kürdistan geçen sloganlara katılımının düşük olması dikkat çekti. Eylemde atılan sloganların yazılı olduğu dövizler de yoğun bir şekilde kitle tarafından taşındı. Yürüyüş boyunca sık sık, Diyarbakır’da polis tarafından öldürülen Murat İzol, “Murat İzol yoldaş ölümsüzdür!” sloganıyla anıldı. İstiklal Caddesi’nden geçen insanlar, üniversite öğrencilerine alkışlarla ve sloganlara katılarak destek verdi.

Eyleme katılan üniversite öğrencilerinin Galatasaray Lisesi’ne varmasından sonra sıra basın açıklanmasının okunmasına geldi. Kürtçe ve Türkçe okunan basın açıklamasında en öne çıkan kısımlardan birisi “Emperyalistler ve onların bugünkü yerli işbirlikçilerinden AKP iktidarı bir taraftan demokratik çözüm diyerek bir süreç işletmeye çalışırken, saldırının ve asimilasyonun devamını da kendine bağlı faşist ve bu olayla tekrar ortaya çıkmış Hizbullah çetesi ile yapmaya çalışmaktadır.” cümlesi oldu. Açıklamada ayrıca, üniversitelerde mücadelelerin ODTÜ ve Dicle örneklerinde olduğu gibi giderek büyüdüğü ve eşit, parasız, bilimsel, anadilde bir eğitim için bu direnişlere sahiplenilerek mücadelenin daha da büyütülmesi için çaba harcanılması gerektiğinin altı çizildi. Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi. Devrimci İşçi Partili Öğrenciler de eyleme desteklerini sundular.