İstanbul’da Biz Yüzde 99’uz Platformu üçüncü toplantısını yaptı

İstanbul’da yaz sonundan bu yana afiş, pullama, bildiri dağıtımı, forumlarda stant çalışmaları gibi faaliyetler yürüten Biz Yüzde 99’uz Platformu, üçüncü toplantısını 1 Aralık günü gerçekleştirdi. 

Kıdem tazminatı saldırısı, taşeron işçilerin çalışma koşulları, kadın istihdam paketi olarak anılan yasa tasarısının kadın emekçiler aleyhine getirecekleri ve tüm bu saldırılarının arka planında yatan Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ile ekonomik kriz tehdidi üzerine konuşmalar yapıldı.

Önceki toplantılarda oluşturulan, işçi, duyuru ve tanıtım, sosyal medya gibi komisyonlardan sözler alınarak yapılan faaliyetler ve bugün platformun önünde duran çalışmalar masaya yatırıldı.

Önümüzdeki dönemde platform, işçi sınıfına yönelik saldırılara ilişkin broşürler hazırlanması, öğrencilerin kendi üniversitelerindeki işçi ve emekçilerden başlayarak isyanın emekle büyütülmesinde pratik katkılar sunmasının yollarının yaratılması, bazı işçi bölgelerinde platformun bölge toplantılarının organize edilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirecek.