Her Yer Filistin Her Yer Direniş!

Eli kanlı İsrail Devleti bir aydır işgal altında tuttuğu Batı Şeria’ya baskılarını sürdürürken 11 gündür Gazze’ye uyguladığı hava ve deniz operasyonunun ardından bugün kara operasyonunu başlatması üzerine Taksim Galatasay Lisesi önünde Filistin için İsrail’e Boykot Girişimi’nin çağrısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
 
Taksim Tünel’de toplanan demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 19:00’da yürüşe geçti. Yürüyüşe öfke hakimdi. Katil İsrail devleti Ramazan ayı dememiş en kanlı şekilde büyük çoğunluğu çocuk olmak üzere Filistin halkına saldırmıştı.Türkiye’de ise AKP Hükümetini’nin yaşanan bu katliam karşısında sadece kınama yapması öfkeyi daha da arttırdı.
 
Sloganlar Arapça ve Türkçe olarak atıldı. Eylem’de sık sık İsrail elçilik ve konsolosluklarını işgal edin çağrısı yapıldı. İsrail ile askeri, ekonomik , diplomatik, bürokratik, akademik ve kültürel her türlü ilişkinin kesilmesi gerektiği vurgulandı. İsrail Devleti nin tecrit ve boykot edilmesinin acilen hayata geçirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. ‘’Katil İsrail Hesap Verecek’’ , ‘’Her Yer Filistin Her Yer Direniş’’ , ‘’Katil İsrail İşbirlikçi AKP’’, ‘’ Katil ABD Ortadoğu’dan Defol’’, sloganları sık sık atıldı.
 
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde ise basın açıklaması okundu.Basın açıklamasında Türkiye devletinin İsrail ile yaptığı askeri ticari ilişkileri dolayısıyla ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşarak 2 kat büyüdüğü ifade edildi. Gazze’de kara harekatı sürerken Mahmut Abbasi’nin Türkiye ziyaretinin sebebinin bilinmediği eklenerek ,Mahmut Abbasi’nin Filistin halkını temsil etmediği belirtildi.
 
Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP Hükümeti timsah gözyaşı dökmektedir.Saldırılar başladığı andan itibaren İsrail ile ilişkilerini kesmesi söz konusu dahi olmamıştır.Eğer AKP Hükümeti katliam karşısında samimi ise İsrail devleti ile ilk olarak askeri ilişkiler olmak üzere ticari, diplomatik, bürokratik tüm ilişkilerini kesmeli İsrail elçisini ülkeden defetmelidir! Devrimic İşçi Partisi eyleme; Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti, Kurtuluşa Kadar İntifada ve Direniş, Filistin’e Özgürlük, Yaşasın Ortadoğu Sosyalist Federasyonu, dövizleri ile katıldı. Eylem basın açıklamasının ardından Filistin Halk Kurtuluş Cephe’sinin Erdoğan’nın Dolmabahçe’de Mahmut Abbasi ile yapacağı görüşmeyi saat 22:00’de Dolmabahçe önünde protesto edeceğinin duyurulması ile bitirildi.