Haddini bil Egemen, Kıbrıs'ın egemeni Kıbrıslılardır!

Türkiye'nin Kıbrıs'ta sömürgeleştirme politikalarıyla geleceksizliğe mahkum ettiği gençliğin öfkesi dönüp Türkiye'yi can evinde vurdu. Ankara'da okuyan Kıbrıslı öğrenciler Egemen Bağış'ın “Kıbrıs'ı ilhak ederiz” anlamına gelen sözlerine tepki göstererek bir protesto eylemi düzenlediler. Sömürgeci ülkenin başkentinde sokakları dolaşıp o sokakları “Türk, Kürt, Kıbrıslı, Ermeni; yaşasın halkların kardeşliği”, “İşgalci Türkiye Kıbrıs'tan defol”, “NATO dışarı, BM dışarı, AB dışarı, İngiltere dışarı, Yunanistan dışarı, Türkiye dışarı” ve “Besleme değil sömürgeyiz” sloganlarıyla inletmek geçekten çok cesurca ve büyük bir işti.

9 Mart Cuma 18:00'de Ankara'daki Kıbrıslı gençler Yüksel'de toplanmaya başladılar. Buradan Sakarya'ya yürüyüp Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında “Bugün Ankara'nın göbeğinden, Kıbrıs'ın tüm sömrgecilerine, Türkiye'ye, Yunanistan'a, İngiltere'ye ve NATO'ya sesleniyoruz. Türk Kıbrıslılar bu oyunları süresiz genel grev dahil her türlü demokratik haklarını kullanarak bozacaklardır.” denildi. Kıbrıs halkının verdiği mücadelenin Kürt halkının mücadelesiyle, Türkiye solu ve işçi sınıfı hareketiyle birleşmesi gerektiği vurgulandı. Eyleme Türkiyeli sosyalistlerden DİP, SDH, DSİP, Yeniyol ve Antikapitalist destek verdi.

Selam olsun size Kıbrıslı yoldaşlarımız; selam olsun Kıbrıslı gençlerin sömürgeciliğe, sosyal ve ekonomik yıkıma karşı verdiği mücadeleye; selam olsun genel grevle meydanları dolduran Kıbrıs'ın işçilerine, emekçilerine.

Yaşasın halkların kardeşliği!

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Yaşasın bağımsız, birleşik, sosyalist Kıbrıs!

Avrupa Sosyalist Devletler Federasyonu ve Ortadoğu Sosyalist Devletler Federasyonu için ileri!