Greif İşçisinin Sesi Bursa'da

Grief işçilerinin direnişine destek olmak amacıyla 16 Mart Pazar günü saat 16.00’da Setbaşı  Mahfel’de  toplanan bileşenlerinden birinin de Devrimci İşçi Partisi olduğu Bursa Greif Direnişiyle Dayanışma Platformu Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu önüne kadar yürüdü.

Bilindiği gibi Greif işçilerinin yaptığı fabrikayı işgal eylemi ve sonrasında Disk ve Disk Tekstil İşçileri Sendikasının işçileri sahiplenmemesi dolayısıyla yaşadıklarını Bursa’da duyurmak ve işçilere destek sağlamak amacıyla Bursa Greif Direnişiyle Dayanışma Platformu kurulmuştu. Bursa merkezde masa açıp, taşeronun kalkması, işçilerin taleplerinin kabul edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Bildiri dağıtan ve işçilerin mücadelesine herkesi ortak etmeyi amaçlayan platform ikinci eylemini bugün gerçekleştirdi.Yapılan basın açıklaması şöyle : Basına ve kamuoyuna İstanbul’un Esenyurt ve Dudullu bölgesinde iki ayrı fabrikada yasal olmayan koşullarda 44 taşeronla çalışan işçilere kölelik şartları sunan Greif fabrikasında işçiler kendi hakları için DİSK Tekstil sendikasında örgütlendiler. 10 Şubat günü Greif işçileri üretimden gelen gücünü kullanarak fabrikalarını işgal ettiler. Bir süredir devam eden TİS görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine işçiler kurdukları fabrika komitelerinde tartışarak aldığı kararlar doğrultusunda fabrikalarını işgal ettiler. DİSK Tekstil direnişe destek verip sahip çıkmak bir yana grevi sahiplenmemiştir. İşçiler kendi seslerini duyurmak için gittikleri DİSK Tekstil ‘de kapıları kapalı bulmuşlardır. DİSK Genel Merkezine giden işçilerin aldıkları cevap konfedarasyonumuza bağlı bir sendikanın iç işlerine karışamayız olmuştur. İşçiler bu eylemi kendi imkanlarıyla ve sınıf dostlarının destekleriyle sürdürüyorlar.

Sendikalar bürokratların değil işçilerin kitle örgütleridir. Eğer işçi varsa sendika vardır. Biz yetkiyi çalışma bakanlığından değil işçilerden alırız diyen DİSK bugün Greif işçilerinin meşru işgalinin arkasında durmamaktadır. Greif işçileri bölüm ve fabrika komitelerinde örgütlenerek doğrudan demokrasi, doğrudan eylem örneği sergileyerek gerçek işçi demokrasisinin ne olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Greif işçileri DİSK’in kuruluşundaki mücadele ruhunu, Kavel’i şanlı 15-16 Haziran direnişini yaratan ruhu taşımaktadır. Taşeron köleliğini parçalamak için başlangıç olabilecek bir mücadele sergilemektedirler.

Greif işçileri DİSK yönetimine 8 talep sunmuştur:

1- Direnişimizin işgal eylemi olduğu gerçeği gözardı edilmemelidir. Direnişimizin amacı ve hedefleri kamuoyuna doğru yansıtılmalıdır.

2- DİSK ve bağlı sendikalar direnişimizle eylemli dayanışma içerisine girmeli, örgütlüoldukları tüm fabrika ve işletmelerde direnişimizi anlatmalı ve dayanışma eylemleri planlamalıdır.İş yavaşlatma, iş durdurma kitlesel eylem, miting, yürüyüş, etkinlikler vb. örgütlenmelidir.

3- Üyesi olduğumuz DİSK/Tekstil Sendikası Greif patronuna ait ÜNSA'da grev kararı almalıdır.

4- Direnişimize karşı gerçekleşebilecek her türlü saldırı karşısında DİSK ve bağlı sendikalar hazırlık yapmalı, saldırı karşısında direnişimizi anında sahiplenmelidir.

5- Direnişimize uluslararası destek sağlamak için çeşitli adımlar attık. Uluslararası desteği arttırmak için ve Tekstil Sendikası tüm imkanlarını seferber etmelidir.

6 – DİSK/Tekstil İşçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu'nun direnişimizin başladığı ilk günde yaptığı açıklama bizim için kabul edilebilir değildir. Biz bunun hata olmadığını, bilinçli bir tutum olduğunu biliyoruz. Direnişimizin basıncı ile bu açıklama geri çekilmiştir. Fakat bu açıklamanın arkasındaki zihniyet devam etmektedir. DİSK'in bu açıklamayı yayınlayanlar hakkında disiplin soruşturması açmasını istiyoruz.

7- Eylemlerimizi işgal fabrikamız dışına da taşıyoruz. Başta Greif patronuna ait fabrikalar olmak üzere Greif in fason iş verdiği (Polimer, İnci Plastik vb.) ve iş yaptığı tüm firmalar hedefımizdedir. Bu eylemlerimizde, ulaşım sorununu çözmek için direniş bitene kadar sürekli kullanabileceğimiz araç ihtiyacımızı DİSK karşılamalıdır.

8- Direnişimizle maddi dayanışma çağrısı DİSK'e bağlı sendikaların örgütlü olduğu tüm fabrika ve işletmelerde hemen başlatılmalıdır.

DİSK yönetimi bu taleplerin arkasında durmalıdır. Fakat DİSK bunu yapmak yerine Greif patronuyla yakından bağlar kuruyor. DİSK Tekstil yöneticileri alttan alta Greif yönetimiyle görüşürken, öte yandan da özellikle zayıf halka olarak gördükleri Dudullu’da işçilerin direncini kırmak için aktif biçimde çalıştı. Hadımköy’de de kafa karışıklığı yaratmaya çalıştıkları için işçiler tarafından fabrikadan uzaklaştırıldılar.

Bizler Bursa Greif Direnişiyle Dayanışma Platformu olarak bu direnişi kendi direnişimiz gibi sahiplendik. İşgalci Greif işçilerinin sesini Bursa’daki işçi ve emekçileri duyurmak için çeşitli faaliyetler yürüttük. Şehrin dört bir yanında emekçi mahallelerinde organize sanayi bölgelerinde bildiriler dağıttık. Greif patronuna gönderilmek üzere imzalar topladık. Greif işçilerine destek olmak için maddi yardım kampanyaları oluşturduk. Bursa’dan işgal fabrikasına gidip dayanışma ziyaretinde bulunduk.

8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü’nü işgalci Greif işçileriyle kutladık.Bundan sonraki süreçte işgal zaferle sonuçlanana dek her platforma Greif işçilerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Dünyayı yaratan eller onu değiştirmeyi de bilir.

İşgalci greif işçileri onurumuzdur.İşgal, grev, direniş ! Bursa Greifle Dayanışma Platformu