ENA işçilerinin direnişi devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Bursa Demirtaş sanayi bölgesindeki Ena Tekstil fabrikasında çalışan üç işçi sendikalı oldukları için, çeşitli bahanelerle işten çıkartılmışlardı. Bunun üzerine işçiler haklarını aramak için, fabrika önünde 24 Ocak Cuma günü eylem yapmışlardı. Sendikalı oldukları için işten çıkartıldıklarını, işverenin diğer sendikalı olan işçileri ‘’sizin de sonunuz onlar gibi olacak sendikadan ayrılın’’ diyerek tehdit ettiğini ve bazı işçileri sendikadan ayrılması karşılığında, yönetici, müdür yardımcısı gibi statü bakımından daha yüksek mevkilere getirmekle kandırmaya çalıştığını, göz boyamak için birkaçını yönetici konumuna getirdiğini anlatmışlardı. İşveren tarafından çadırları kaldırılan işçiler üzerindeki baskılar devam ediyor. Çalışan işçilerden e-devlet şifrelerini isteyip sendika kayıtlarını kontrol etmek isteyen işverene direnen işçilerden 4 tanesinin daha işine son verildi. Oysa e-devlet şifresi noter onayı gerektirmediği için "kolaylık" sağlayacaktı. Görülüyor ki yasalara uymayan işverenin denetlenmesi gerekirken bu sistem de işçilerin "denetimini" kolaylaşmıştır. Yasal olan sendikalaşma hakları bile burjuvazi tarafından ellerinden alınan işçiler, hukuki yollardan direnişlerini sürdürüyorlar. Açtıkları davanın sonuçlarını bekleyen emekçiler mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlar.