DİP'li Öğrenciler: Üniversite A.Ş'ye geçit vermeyeceğiz

Antalya’da 23-24 Şubat tarihlerinde DİP’li Öğrencilerin düzenlediği üniversite emekçileri-öğrencileri toplantısına katılan öğrenci ve emekçiler bir eylem yaptılar. Saat 14.00’de “Üniversite A.Ş’ye geçit yok” pankartı arkasında toplanan DİP’li Öğrenciler, Kışlahan’dan Attalos meydanına yürüdüler.

Yürüyüşte sık sık “YÖK-polis-medya bu abluka dağıtılacak”, “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek”, “İşçi gençlik ele ele üçüncü cepheye”, “YÖK’te reform olmaz, YÖK kapatılsın”, “Eşit-parasız-bilimsel-anadilde eğitim”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Anadil haktır, engellenemez” sloganları atıldı.

Attalos meydanında DİP’li Öğrenciler adına basın açıklamasını Cihan Yılmaz yoldaşımız okudu. Yoldaşımız, üniversitelerde yürütülen mücadelenin bir sınıf mücadelesi olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. YÖK tarafından hazırlanan yeni YÖK yasasının sermayenin sınıf saldırısı olduğunu belirten yoldaşımız bu programı, yükseköğrenimin şirket mantığıyla yönetilmesine atıfla “Üniversite A.Ş” olarak tanımladı.

Burjuvazinin tüm unsurlarının Üniversite A.Ş’de birleştiğini ve desteklediğini belirten yoldaşımız şimdilik yasa tasarısının geri çekildiğini ancak bunun, saldırının bittiği anlamına gelmediğini söyledi. Anayasa değişikliği gerektiren zaman alıcı bir değişiklik yerine teker teker yasalar ve yönetmeliklerle sermayenin istediği değişiklikler yapılmak istendiğini,  YÖK taslağında yer alan ve üniversitedeki bilimsel araştırmaları ticarileştirmeyi hedefleyen Bilgi Lisanslama Ofislerine şimdilerde Bakanlar Kurulu’na gönderilen Sınai Haklar Kanunu ile hayat verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Basın açıklamamız DİP’li öğrencilerin birleşik mücadele çağrısıyla biterken şunlar ifade edildi: “Bizler Devrimci İşçi Partili öğrenciler olarak karşımızda birleşmiş bir güç olarak saldıran sermaye cephesine karşı birleşik bir mücadele çağrısı yapıyoruz. Öğrencilerin ODTÜ’de yükselen mücadele ruhunu sürekli ve kalıcı kılmaya, asistanların iş güvencesi ve akademik özgürlük direnişiyle buluşturmaya, sağlık ve eğitim emekçilerinin, taşeron işçilerinin mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz. Bulunduğumuz tüm üniversitelerde Özgür Emekçiler Üniversitesi perspektifi ile öğrenci mücadelesi ile işçi ve emekçilerin mücadelelerini birleştirmek için ileri atıldığımızı ve Üniversite A.Ş’ye asla geçit vermeyeceğimizi ilan ediyoruz!”

Basın açıklamasından sonra DİP’li Öğrenciler, Attalos’dan Antalya’nın yasaklı 1 Mayıs meydanı Cumhuriyet meydanına doğru yürümeye devam ettiler. Cumhuriyet meydanını sloganlarla ve hep bir ağızdan Cav Bella marşı söylerek geçen kitle, DİP Antalya İl Örgütü Bürosu’na geçti. Eylem, “Yaşasın Devrimci İşçi Partisi” ve “Yaşasın devrim ve sosyalizm” sloganlarıyla sona erdi.

 

 2 3

 4 5