Devrimci Marksizm dergisi semineri: Türkiye’de sınıf mücadelelerinin tarihi

Türkiye solu, Türkiye’nin tarihini büyük ölçüde devletin tarihi olarak açıklamış, devletin temeline de sınıfların yerine bazı sınıf dışı sosyal kategorileri (aydınlar, devlet bürokrasisi vb.), daha da yaygın olarak fikirleri yerleştirmiştir. Bu yaklaşım(lar), özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye toplumunda sınıfların varlığını reddeden burjuva ideolojisi (en başta Kemalizm) ile aynı yolun yolcusudur. Ayrıca, Türkiye tarihini sınıf mücadelesi bakış açısının dışında devlet merkezli bir yaklaşımla anlamaya çalışan “sivil toplumcu” çerçevenin de etkisi altındadır. Bu yaklaşım(lar)ın Marksizmle en ufak bir ilişkisi yoktur.

Devrimci Marksizm dergisi tarafından düzenlenen bu seminer, modern Türkiye’nin tarihinin esas olarak bir sınıf mücadeleleri tarihi olarak kavranması gerektiği fikri üzerinde yükseliyor. Bu tarihin değişik dönüm noktalarında sınıflar arasındaki mücadelenin nasıl belirleyici olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Esas kaynak olarak Sungur Savran’ın Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri (bundan sonra TSM olarak kısaltılacak) kitabını kullanmakla birlikte, aynı zamanda bazı başka çalışmalardan da yararlanacağız.

Seminer altı oturumdan oluşacak. 4 Kasım’da başlayacak. İki haftada bir Pazar günleri saat 15:00-18:00 arasında toplanacak. (İki haftada bir kuralının tek istisnası aşağıda gösteriliyor.) Semineri Sungur Savran verecek. Osman Tiftikçi, Mustafa Kemal Coşkun, Kurtar Tanyılmaz ve Levent Dölek de bazı seminerlere konuşmacı olarak katkıda bulunacak.

Seminerin programı şöyle:

1)  Türkiye’de ilk burjuva devrimci hareketler ve birinci burjuva devrimi (1908) (4 Kasım) 

Osman Tiftikçi, İslamcılığın Doğuşu, 23-36 + 196-245. 

Sungur Savran, TSM, 36-53 + 124-151.

2) İkinci burjuva devrimi:  Cumhuriyet’in kuruluşu (18 Kasım) 

Sungur Savran, TSM, 54-123.

3) Darbeler: birinci kuşak (1960, 1971, 1980) (9 Aralık) 

Osman Tiftikçi, Osmanlı’dan Günümüze Ordunun Evrimi, 140-184.

Sungur Savran, TSM, 152-205.

Burak Gürel, “Türkiye’de kırda sınıf mücadelelerinin tarihsel gelişimi”, Devrimci Marksizm 6-7.

4) Kürt sorunu (16 Aralık) 

Şiar Rişvanoğlu, Çar Hawar (1) ve (2), Devrimci Marksizm 3 ve 10-11.

5) 12 Eylül’den bugüne sınıf mücadeleleri (6 Ocak) 

Sungur Savran, “Burjuva sosyalizminin düşman kardeşleri: liberal sol ve ulusal sol”, Devrimci Marksizm 2.

Mustafa Kemal Coşkun, “KESK tarihi nasıl yazılmaz?”, Devrimci Marksizm 12.

Burak Gürel, “Türkiye’de kırda sınıf mücadelelerinin tarihsel gelişimi II (1980-2010)”, Devrimci Marksizm 17.

6) Darbeler : ikinci kuşak (1997, 2007) (27 Ocak) 

Sungur Savran, Levent Dölek, Kurtar Tanyılmaz, Devrimci Marksizm 12.

Osman Tiftikçi, “Askerlik Sistemindeki Değişmeler”.

 

Adres:

Devrimci İşçi Partisi İstanbul İl

Fatih Sultan Mehmet Caddesi No. 150

Şark Han, Kat 2,

Okmeydanı