Devrimci İşçi Partisi heyeti Soma’da

Türkiye işçi sınıfının yaşadığı büyük felaketi paylaşmak, gerçekleri yerinde gözlemek, Soma halkının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini birinci elden tespit etmek ve gerektiği takdirde daha büyük bir katılım sağlamak üzere, Devrimci İşçi Partisi (DİP) İzmir il örgütü yönetici ve militanlarından oluşan bir heyet dün gece Soma’ya hareket etti.  Sabaha karşı saat üç buçukta Soma’ya ulaşan DİP heyeti, derhal kardeş sosyalist partiler ve sendikalarla temas ederek durumu yerinde saptamaya yöneldi.

DİP heyeti bütün gün maden önündeki kitleyle birlikte kurtarma çalışmalarını izledi, halkla bu korkunç olayın gerçek nedenlerini konuştu, katliamın boyutlarının gizlenmesi amacıyla yapılan birtakım oyunları gözledi, güvenlik sağlama görünümünde bir sıkıyönetim atmosferinin nasıl adım adım oluşturulduğunu tespit etti.  Bugün akşamüstü İzmir ve Manisa’dan yeni bir grup dün gece Soma’ya ulaşan heyete katılıyor.

En önemlisi, DİP yönetici ve militanları Soma halkının acısını paylaştı. Bir işçi partisi olarak DİP için, bu günler, aynen Soma işçileri ve aileleri için ve genel olarak Türkiye işçi sınıfı için olduğu gibi, acıların paylaşılarak hafifletileceği, derslerin çıkarılacağı, bu tür katliamların gelecekte tekrarlanmaması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için çaba gösterileceği günlerdir.

Sınıfımızın başı sağ olsun, mücadelemizde başarılar!