Devrimci İşçi Partisi Antalya İl Örgütü 5. Yıl Mesajı

23 Haziran 2007, Devrimci İşçi Partisi Girişimi'nin kuruluş tarihi! Partimiz bundan beş yıl önce işçi sınıfını sürekli devrimle iktidara taşıyacak bir örgüt olarak ortaya çıktı. Sadece Türkiye devrimi için değil, Türkiye'de Dördüncü Enternasyonal'in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu'nun da bir parçası olarak sosyalist dünya devrimi hedefi için mücadele etmekte olan yegane parti Devrimci İşçi Partisi'dir.

2007'nin hemen ardından, partimiz daha fazla yerelle ve daha fazla işçi, emekçi ve öğrenciyle kucaklaşma fırsatını buldu. 2009 yılında Ön Konferansını, 2011 yılının Şubat ayında ise Kuruluş Kongresini yaptı. Bu süreçte Tekel Mücadelesi'nde, Boykot cephesinin faaliyetlerinde, Liman direnişinde, Geri Dönüşüm İşçileri'nin mücadelelerinde, Savranoğlu ve Billur Tuz direnişlerinde ve daha pek çok alanda kendini var etti. Birçok DİP kadrosu işçi sınıfı direnişleri ve seçim çalışmalarında önemli deneyimler elde etti.

Elbette partimiz, bir yandan da kendi bünyesinde boy gösteren sorunlarla mücadele etti bu süreçte. Bu durum ne beklenmeyen bir durumdur ne de şaşılması ya da tedirginlik yaratması gereken bir durum. Elbette her Leninist örgüt, sorunlarla karşı karşıya gelecek ve bunların üstesinden gelebildiği ölçüde devrim hedefine yaklaşacaktır.

Bugün ise, 2007 yılında önümüze koyduğumuz görevlere yenileri ekleniyor. Hedeflerimize ulaşmamız için çok daha fazla çaba sarfetmek zorundayız. Partimiz bunun için işçi sınıfı ile olan bağlarını daha da sıklaştırmayı, sürekli ve nitelikli kadrolar yetiştirmeyi, Bolşevik çalışma tarzını içselleştirmeyi, sömürünün ve ezilmenin olmadığı bir dünya hedefine ulaşmayı sağlayacak bir örgüt haline gelmeyi amaçlıyor.

Yapacak çok işimiz, katedeceğimiz çok yolumuz var! O yüzden, bugün, kuruluşumuzun 5. yıldönümünde, orak çekici daha da yukarı kaldırmanın, mücadeleye daha bir inançla sarılmanın, hakim sınıflara dünyayı dar etmenin zamanıdır.

 

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Yaşasın sosyalist dünya devrimi!

Yaşasın Devrimci İşçi Partisi!

 

Devrimci İşçi Partisi Antalya İl Örgütü