Beyazıt’tan açlık grevleri ile dayanışma eylemi

Cezaevlerinde 700’e yakın tutsağın süresiz dönüşümsüz açlık grevlerinin 52. gününde İstanbul Üniversitesinde “52 dakikalık” oturma eylemi gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesinde toplanan öğrenciler ıslıklar, alkışlar ve sloganlarla Beyazıt Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Merkez Kampüsten çıkan öğrencilerle birleşen kitleye İstanbul’un diğer üniversitelerinden de öğrenciler destek verdi. "Ölüm Değil Çözüm. Talepler Kabul Edilsin" pankartının arkasına geçilerek basın açıklamasına geçildi. Yapılan açıklamada burjuva medyada yansıtılanın aksine, açlık grevlerinin cezaevlerinde dışarıdan müdahale ile başlamadığının, tam tersine bu açlık grevlerinin içeriden dışarıya müdahale olduğunun altı çizildi ve "Hükümet, açlık grevini inkâr etmek yerine talepler için derhal somut adımlar atmalıdır. Bunu yapmadığı takdirde yaşanacak her şeyden hükümet sorumludur” denildi.

Öğrencilere sanatçı Ferhat Tunç ve HDK Yürütme Kurulu üyesi Şamil Altan da destek verdi. Ferhat Tunç yaptığı konuşmada “Cezaevinden çıkacak bir tabutun önümüzdeki süreçte yeni bir çatışmayı tetikleyeceğine hepimizin şimdiden düşünmeli ve bu konuda sağduyu sahibi insanlar olarak mutlaka bu sürece müdahale etmemiz gerekiyor. İnsanlık ölmediyse yapılacak bir şey var. Meydanlarda olmak sesimizi yükseltmek durumundayız. Bu haklı talepler hepimizin ortak talepleridir. Bir halkın anadilinde eğitim talep etmesi utanç verici bir durumdur. 21. yüzyılın dünyasında böyle bir talep utanç vericidir. Türkiye adına. 30 yıldır süre gelen bu savaşın sonlandırılması için Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması da önemli bir yoldur. Barışa giden önemli bir yol olduğunu düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Tutsakların talebini insani görüyoruz ve gerekli görüyoruz" dedi.

Ardından oturma eylemine geçildi ve Ferhat Tunç eşliğinde Özgürlük Mahkumları ve ardından Çav Bella, Herne Peş ve çeşitli türküler söylendi. Oturma eylemi boyunca sık sık “Anadil bölmez, tecrit öldürür”, “Kürt halkına imha dayatılamaz”, “Biji berxwedana li zindana”, “Be zıman jiyan nabe”, “Zindanlarda direnen yoldaşlara bin selam”, “Zındanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük”, “İçerde dışarda hücreleri parçala” sloganları atıldı.

Eylemin sonuna doğru polisin müdahaleye hazırlanışı ve kitlenin etrafını çevirmeye başlamasıyla birlikte bu tacize karşı öğrencilerin sağduyulu davranışı herhangi bir çatışma yaşanmasını engelledi. Öğrencilerin Laleli’ye doğru yürüyüşünün ardından tramvaya binişiyle son buldu. Eyleme Devrimci İşçi Partili Öğrenciler de destek verdi.