Antalya’da Ermenek için basın açıklaması

Antalya’da, KESK, DİSK ve Antalya Tabip Odası’nın çağrısıyla Karaman ilinin Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciyası ile ilgili 30 Ekim 2014 Perşembe günü saat 18.00’de Attalos Heykeli önünde buluşan emek örgütleri ve siyasi partiler bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada ülkede işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin çöktüğü, taşeronlaştırma, güvencesiz ve sendikasız çalışmanın yaygınlaştırılmasının iş kazalarının temel sebebi olduğu belirtildi. Taşeron ve güvencesiz çalışma biçimlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının ortadan kaldırdığını görmezden gelmeye devam edenler, yaşanan ve yaşanacak cinayetlerin sorumluluğunun hesabını mutlaka vereceği vurgusunun yapıldığı açıklama şu cümlelerle son buldu; “Artık yeter! Görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Acilen tüm madenler kamulaştırılmalı, taşeron düzenine son verilmelidir. Geleceğimizi karartan, işçileri yok eden bu ölüm düzenine karşı tüm gücümüzle direneceğiz.” Okunan basın açıklaması ardından, “Maden işçisi yalnız değildir”, “Katillerden hesabı emekçiler soracak”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” slaganlarıyla eylem son buldu.