Antalya’da “Biz yüzde 99’uz platformu” toplantısı yapıldı

Eylül ayından bu yana Antalya kent merkezinden yapılan masa çalışmaları aracılığıyla katılım çağrısı yapılan “Biz Yüzde 99’uz Platformu” ilk toplantısını gerçekleştirdi. 2 Kasım Cumartesi günü Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Antalya Şubesinde yapılan toplantı saat 16.00’da başladı.

Toplantı, halk isyanında yitirdiklerimiz ve tüm devrim ve sosyalizm şehitleri anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından ilk sözü alan emekçi bir arkadaş, 2008 dünya ekonomik krizinden başlayarak Akdeniz havzasındaki devrimci kalkışmalar, krizin Avrupa ve Türkiye’ye etkileri üzerinden Gezi ile başlayan halk isyanına kadar gelen süreci anlattı. İsyan günlerinde Tayyip Erdoğan’ın toplumu kutuplaştırması ve “Biz yüzde 99’uz” fikrinin ortaya çıkışı, platformun kuruluş amaçları ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi vererek sunumuna devam etti.

AKP’nin on yıllık iktidarı boyunca, toplumsal kaynakları toplumdaki ağırlığı %1 olan burjuvazi için sonuna kadar kullandırmasına vurgu yapılırken, krizin faturasının işçilerin, emekçilerin sırtına yüklenmeye çalışıldığı, kıdem tazminatının bile kaldırılmak istendiği, sendikalaşmanın önüne her türlü engelin koyulduğu belirtildi. Hakkını aramak için sokağa çıkan herkesin; işçilerin, emekçilerin, kadınların, özgürlüğü için yürüyen Kürtlerin, LGBT kardeşlerimizin, Alevi-Sünni tüm vatandaşların polis gaddarlığına maruz kaldığı; biber gazı, cop, tazyikli su ile karşılandığı, gözaltılar ve tutuklamalarla susturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Daha sonra söz alan bir kamu emekçisi, iktidarın %50’nin oyunu aldığını ama sadece toplumun %1’in çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı. Halk isyanının bitmediğini, sadece şiddetinin azalarak devam ettiğini söyleyen kamu emekçisi arkadaşımız; Biz yüzde 99’uz Platformu’nun hem birçok işyerinde devam eden grevdeki işçilerle hem de halk isyanı sonrası ortaya çıkan forumlardaki isyancılarla bir araya gelerek çalışmalarına devam ettiğini belirtti.  Platformun tıpkı bugün olduğu gibi ileride de halk isyanını işçi sınıfı ile birleştirerek çalışmalarına devam edeceğini ve mücadeleyi büyüteceğini vurguladı.

Forum bölümünde, mücadeleyi her alanda ortaklaştırmanın gerekliliği ve işçi sınıfına yönelmenin önemine değinildi. Katılımcılardan gelen önerilerle platformun tanıtım çalışmalarına nasıl devam etmesi gerektiği tartışıldı. Yine katılımcıların önerileriyle işçi ve öğrenci komisyonları kuruldu.