Antalya Direniş Forumu’ndan Gezi tutsaklarına destek yürüyüşü

3 Ağustos 2013 Cumartesi günü Antalya Direniş forumu Gezi isyanı sırasında ve sonrasında yapılan tutuklamalara karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 21.00’de, Aydın Kanza Parkı’nda gerçekleştirilen Antalya Direniş Forumu, Cumartesi eylemleriyle mücadeleye devam ediyor. 3 Ağustos 2013 Cumartesi günü saat 19.00’da Kışlahan Halk Bankası önünde bir araya gelen Antalya forumlarından katılımcılar “ Yaşamı savunmak suç olamaz. Gezi tutsaklarına özgürlük.” yazılı pankartın arkasında yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında sık sık “Gezi direnişi yargılanamaz”, “Gezi tutsakları serbest bırakılsın”, “işkenceci polis hesap verecek” sloganları atıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada AKP hükümetinin baskı ve şiddet politikalarının bir uygulaması olarak Gezi isyanı sırasında ve sonrasında yapılan gözaltılar ve tutuklamaların karşısında olunduğu belirtildi. Ayrıca basın açıklamasında AKP hükümetinin Suriye’de El Kaide’ci çetelere destek vererek Rojava’da yaşanan katliama ortak olduğu vurgulandı. Basın açıklaması şu cümlelerle sonlandırıldı: “Bizler Antalya Direniş Forumu olarak devletin uyguladığı bu gözaltı ve tutuklama terörüne karşı bugün alanlardayız. Gezi eylemleri ve sonrasında gözaltına alınan ve tutuklanan tüm dostlarımızın ve yoldaşlarımızın yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Antalya Direniş forumu olarak sözümüz şudur ki; Gezi direnişçileri üzerinde devam eden gözaltı ve tutuklama terörü acilen sona erdirilmelidir. İnsanlık dışı uygulamalara ve haksız tutuklamalara derhal son verilmelidir. Gözaltı ve tutuklama uygulamaları boyunca tacizde bulunan ve işkence yapan görevliler ortaya çıkarılmalı ve yargılanmalıdır. Gezi direnişçilerine açılan tüm davalar geri çekilmelidir. Gezi tutsakları derhal serbest bırakılmalıdır. Yaşamı savunmak suç olamaz, Gezi tutsaklarına özgürlük!

Basın açıklamasının ardından Gezi tutsaklarından gelen mektuplar okundu ve eylem sloganlarla son buldu.