Ankara’da taşerona karşı işçi eylemleri

15 Şubat Cumartesi günü Ankara iki ayrı işçi eylemine sahne oldu. Eylemlerden ilki Türk-İş’e bağlı sendikalara üye işçiler tarafından gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde garda bir araya gelen işçiler Sıhhiye Meydanı’na yürüdüler. Taşeron çalışmaya, mevsimlik işçiliğe, özelleştirmelere karşı düzenlenen mitinge başta Yol-İş ve Şeker-İş olmak üzere birçok sendika kortejlerini oluşturarak katıldılar. 11.30’da başlayan mitingde Şeker fabrikalarında yıllardır mevsimlik olarak çalışan ve artık kadrolu olmak isteyen işçiler, Yatağan’da özelleştirmelere karşı mücadele eden işçiler, karayollarında taşeron bünyesinde çalışan ve mahkeme kararıyla kazandıkları kadro hakları verilmeyen işçiler, Zorlu Holding bünyesinde sendikalaşma girişimi yüzünden işten atılan tekstil işçileri kürsüden taleplerini dile getirdiler. Direnişteki Punto Deri işçilerinden de mitinge katılım vardı ve zaman zaman Punto Deri işçileriyle dayanışma sloganları yükseldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın yaptığı konuşmanın ardından miting sona erdirildi. İkinci eylem ise Çankaya Belediyesi’nde özel güvenlik olarak taşeron şirkette çalışan ve Güvenlik-Sen’de örgütlenme çalışması yürüttüğü için işten atılan Ömür Tekin’e destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Ömür Tekin otuz iki gündür sendikalı olarak işe geri dönmek için Çankaya Belediyesi önünde bir direniş sürdürüyor. Yüksel Caddesi’nde işe geri dönüş talebinin ve direniş sürecinin paylaşıldığı basın açıklamasının ardından sloganlarla Sakarya Caddesi’nde bulunan Çankaya Belediyesi’ne yüründü. Belediye önünde bir kez daha basın açıklamasının okunmasından sonra topluca direniş alanına geçilerek eylem sona erdirildi.