Alevilere yönelik saldırılar Antalya’da protesto edildi

Malatya Sürgü’de Alevilere yapılan saldırılar Antalya’da protesto edildi. 30 Temmuz Pazartesi günü Kapalı Yol’da toplanan kitle örgütleri “Malatya, Sivas olmayacak” şiarıyla bir yürüyüş yaptılar.

 

Saat 18.00’de başlayan yürüyüşte “Sivas’ı unutma, Malatya’ya sahip çık”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı. Kışlahan Meydanına gelindiğinde ise basın açıklaması okundu. Açıklamada, devletin ve AKP’nin Alevilere ve Aleviliğe saldırdığı belirtilirken yeni anayasa tartışmaları yapılırken “tek din” konseptinin dayatıldığı ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti: “Sürgü’de yaşanan katliam girişimi devletin ve AKP hükümetinin verdiği dolaylı ve direk talimatlarının bir sonucudur. Bugün saldırganları durdurmak istemeyen devlet yetkilileri çözümü Alevi ailenin yaşadığı bölgeyi terk etmesinde yani bizleri sürgün etmekte bulmuştur. Bizleri yakacaklarını söylüyorlar ama biz direneceğiz. Yaşadığımız yerden sürgüne gitmeyi kabul etmiyoruz”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubeleri tarafından düzenlenen yürüyüşe sendikalar ve sosyalist örgütler de destek verdi.