Adana’da 4+4+4’e karşı eylem

Adana'da DİSK, KESK ve TMMOB, İHD ve sosyalist kurumlar 4+4+4 Yasasına karşı bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Devrimci İşçi Partisi olarak katıldığımız eylemde 5 Ocak Meydanı’ndan İnönü parkına yüründü.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylemde basın metnini okuyan Adana Eğitim-Sen Şube Başkanı Kamuran Karaca: “Eğitim sisteminin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarından çok, tamamen siyasal ve ideolojik amaçlarla hazırlanan kanun teklifi ile eğitimde çok başlılığın önü açılmakta, kelimenin tam anlamıyla çocuklarımızın geleceği ile oynanmak istenmektedir. Yasa teklifiyle muradedilen düzenlemenin, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasından çok, AKP'nin 'AKP'nin kendine taraftar yetiştirmek' üzere, arka bahçesi olarak gördüğü imam hatip okullarının önünü açmak olduğu ortadadır” dedi. 
“Eğitimin ve geleceğimizin iktidar partisinin siyasal hedeflerine kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Herkesin eğitim hakkından eşit parasız olarak yararlanması için çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız" sözleriyle biten basın açıklamasının ardından eylem “AKP yasanı al başına çal”, “parasız eğitim, parasız saglık” sloganlarıyla son buldu.