Adana Tıp Bayramı’nda sağlıkçılardan protesto

Atatürk Parkı önünde toplanan, aralarında Adana-Osmaniye Tabip Odası ile KESK'e bağlı sendikaların üyelerinin İHD ve sosyalist kurumlarınbulunduğu kitle Sosyal Güvenlik Kurumu önüne geldi. Açıklamayı Adana-Osmaniye Tabip Odası sekreteri Nuh Demirpas okudu.

Açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm ve Genel Sağlık Sigortası gibi uygulamalarla, rekabetin, paranın, ticaretin ve kar amacının ön plana çıkarıldığı, hekimlerin özlük haklarını kaybettiği ve her türlü şiddete maruz kaldığı bir zor dönemeçten geçtiklerini söyledi.

Her şeye rağmen mesleklerini ve insana hizmeti en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Demirpas, şöyle devam etti: "Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık holdingine dönüştürüldüğü, halkımızın, katkı-katılım payı, ilaç yüzdesi ve kutu başı ilaç parası ödemesinin dışında, bir de Genel Sağlık Sigortası pirimi ödediği, acillerin bile ücretli olduğu, özel hastanelerde 'ilave ücret' adı altında alınan, tabiri caizse 'satır parası'nın resmileştiği, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin, güvencesiz, esnek, kuralsız ve kölece çalıştırıldığı bir dönemi yaşıyor. Ülkemizde hekimler ve sağlık emekçileri, mücadelelerini tüm halkımızla birlikte sürdürecektir.” Eylem, ''susma sustukça sıra sana gelecek, hastaneler halkındır satılamaz, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz'' sloganlarıyla son buldu.