2.Kıbrıs Kongresi başladı

Geçen yılın Mart ayında Ankara’da ilki düzenlenen Kıbrıs-Kürdistan Kongresi’nin ikincisi bugün başladı.

İlk günün ilk oturumu için belirlenen konular dünya ekonomik krizi, Kıbrıs’ta sendikal mücadele, Kürdistan’ın sömürgeleştirilmesi süreci, enternasyonalist dayanışma ve Kıbrıs ile son olarak Avrupa işçi sınıfının durumu idi. Sırasıyla Ahmet Tonak, Mehmet Taşker, Mahmut Konuk, Bandista ve Suphi Toprak konuşmalarını yaptılar. Oturum sırasında Rizgari örgütü kurucularından Recep Maraşlı’nın Türkiye’nin iç ve dış politikaları konusundaki yazılı bildirisi okundu. Konuşmaların ardından yapılan tartışmalarda genelde Kürt sorunu üzerinde duruldu. Kürt sorununun çözüme mi yoksa tasfiyeye mi doğru gittiği, girilen bu sürecin ne kadar “barış süreci” olarak adlandırılabileceği tartışılan konulardan bazılarıydı.

Günün ikinci oturumunda ise militarist-sömürgeci politikada kadın bedeni ve LGBT, Kıbrıs’ta seks işçiliği ve gece kulüpleri ve son olarak 1980’den bugüne Türkiye’de LGBT hareketi konulu konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar Deniz Bozkuzu, Fatma Türkoğlu ve Demet Demir sırasıyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kongrenin ikinci günü (Pazar) Sömürgede proleter olmak, çifte sömürgecilik ve sonrası, kimlik inşaası ve burjuvazinin oluşumu, iki sömürgede sol liberalizm ve sömürgecilik, Akdeniz havzası üst başlıklı konularda 10 konuşmacının yapacağı sunumlar ve ardından yapılacak tartışmalarla devam edecek.

Yeni İnsan – Neos Anthropos (Devrimci Marksist Fraksiyon)’un düzenlediği kongreye Devrimci İşçi Partisi militanları da, enternasyonalist duygularla, gerek bulundukları okullarda, gerekse İstanbul’un kalabalık mekanlarında afişleme yaparak katkı sağlamaya çalıştılar.

2.Kıbrıs Kongresi programı