YÖK’e ve temsil ettiği tüm değerlere karşı mücadeleye!

Geçtiğimiz sene 6 Kasım, Gezi ile başlayan halk isyanının ertesinde gerçekleşmişti. Ali İsmail Korkmaz’ın sıra arkadaşları alanlara çıkmış ve tüm Türkiye’de YÖK’ün kapatılması için mücadele çağrısında bulunmuştu. Halk isyanının ardından bu sene ise Soma’da iş cinayetine kurban giden 301 işçi için, Kobane’de AKP-IŞİD ortak saldırısına karşı direnen halklar için, Ermenek’te patronun kar hırsı nedeniyle toprak altında mahsur kalan 18 işçi için kendini sorumlu hisseden yüz binlerin sokağa çıktığı eylemlerin ertesinde karşılıyoruz 6 Kasım’ı, yani YÖK’ün kuruluş yıldönümünü.

6 Kasım sadece YÖK’e karşı mücadelenin yükseltildiği bir gün değildir. YÖK, 12 Eylül darbesinin ertesinde, gençliğin dinamizmiyle mücadelenin kaleleri haline gelmiş olan üniversitelere darbe vurmak için ortaya çıkarılmış bir kurumdur. Büyük bir çoğunluğu geleceğin işçileri ve emekçileri olacak olan öğrenciler, okullardaki baskı ve ceza aygıtı olan YÖK’e karşı mücadele ederken 12 Eylül zihniyetine ve getirisi olan güvencesiz çalıştırmaya, sendikasızlaştırmaya, sömürüye, halkları birbirine düşman etmeye yönelik yapılan politikalara yani bu düzenin kendisine karşı verilecek bir mücadeleyi önlerine koydukları ölçüde başarıya ulaşacaklardır.

İşte bu nedenle biz Devrimci İşçi Partili öğrenciler;

•        Öğrencilerin barınma sorunlarını çözmek için yurt yapmak yerine eğitimin ticarileşmesine, tekno-kentlere bütçe ayıran üniversite yönetimine karşı

•        Bulunduğumuz üniversitelerdeki eğitim emekçilerinin iş güvenliği mücadelelerine destek verirken, temizlik, güvenlik, yemekhane vb. birimlerde çalışan işçilerin güvenceli, kadrolu çalıştırılacağına taşeron çalıştırılmasına karşı

•        Bilimsel ve insanlığın büyük bir çoğunluğu olan işçi ve emekçiler yararına bilimsel araştırmaların yapılması gerekirken tamamen ticari bir amaçla piyasanın çıkarına göre yapılan eğitim ve araştırmalara karşı

•        Öğrencilerin kulüp, topluluk vb. araçlarla özgürce düşünüp tartışabileceği, paneller, seminerler, eylemler düzenleyip seslerini herkese duyurabileceği bir üniversite için çalışma yürütürken, mücadeleci öğrenciler faşistlerin saldırılarına karşı kendilerini savunduklarında temelsiz bahanelerle açılan soruşturmalara ve cezalara karşı

mücadele ediyoruz!

Üniversite içinde yaşadığımız tüm sorunları üniversite dışına taşıyoruz çünkü sorunların büyük bir sebebi iktidardaki hükümetin eğitim politikalarıdır. YÖK bunun sadece üniversitede görünen bir aygıtıdır. Milyonlarca işçi ve emekçinin çocuğu geçim sıkıntısı sebebiyle eğitimini yarıda bırakıp çalışmak zorunda kalırken, çalıştığında dahi güvenceli bir iş bulamayıp yoğun sömürünün çarklarında canı çıkarken biz kampüs içine tıkılmış bir özgürlük hayal etmiyoruz!

İşçi ve emekçilerin kötü çalışma koşulları, maaş alamama vb. durumlarda direnişe geçtiği her yerde mücadele eden işçilere destek ziyaretleri yapıyoruz, üniversitelerdeki işçilerin sorunlarının sesi oluyoruz çünkü okul bittiğinde benzer sorunları bizlerin de yaşayabileceğini çok iyi biliyoruz!

Halkların kardeşliğini haykırıyoruz üniversitelerde, her türlü ırkçı ve şoven baskılara ve saldırılara karşı ezilen Kürt halkının yanında yer alıyoruz. Diğer yandan Suriye’de yaşanan iç savaş vesilesiyle Sunni – Alevi boğazlaşmasının kışkırtılmasıyla Ortadoğu’nun kan gölüne çevrilme ihtimalinin olduğunu görüyor ve Türkiye’nin Ortadoğu’ya müdahalesinin karşısında yer alıyoruz.

Üniversite gençliği toplumun sorunlarına duyarsız kalmıyor, taraf oluyor! Tarafımız ezilen halkların, mücadele eden işçi ve emekçilerin yanıdır! Bize üniversitelerde gelecekte şirket yöneticiliği, makamlar, arabalar, koltuklar vaaz edenlere söylüyoruz; tarafımız Soma’da, Şırnak’ta, Ermenek’de ve daha bir sürü yerde ölüme gönderilen, taşeron sistemiyle süründürülen, açlıkla terbiye edilmeye çalıştırılanların yanıdır!

Bireysel kurtuluşu öğütleyen YÖK zihniyetine karşı toplumsal kurtuluş için mücadele edilmesi gerektiğini düşünen tüm öğrencilere çağrımızdır: Bu sene 6 Kasım'da YÖK’e ve onun temsil ettiği tüm değerlere karşı savaşın bayrağını yükseltelim! İnsanlığa savaş açan, bizleri geleceksiz bırakan bu düzene karşı alanları dolduralım! Ama sadece 6 Kasımlarda değil, mücadeleyi kazanana kadar, işçi ve emekçilerin çıkarına bir düzen kurulana kadar hep beraber mücadele edelim!

Devrimci İşçi Partili Öğrenciler